S K I L – M O D E L L E N

HVORDAN ER KURSENE LAGT OPP?

skil-modellen

Kurset består av 3 gruppemøter á 4 skoletimer (=3 klokketimer) med forutgående E-læringsmodul. Fullføring av alle e-læringsmoduler og deltakelse på alle tre møter gir 15 kliniske emnekurspoeng til allmennlegers videre- og etterutdanning. Dersom du deltar på mindre vil du fortsatt får kurspoeng, men valgfrie poeng etter følgende beregning:

  • 1 poeng per fullførte e-læringskurs (inkludert fullført kursprøve)
  • 4 poeng per fullførte gruppemøte (inkludert levering av arbeidsark)

Møtene er spredt i tid (med ca. 4 måneders mellomrom) slik at du kan følge med på hvordan ulike tiltak bidrar til å endre indikatorene og om du når egne mål. Med programmet Medrave4 kan du finne pasienter som trenger spesiell oppfølging.

Gruppene kan enten bestå av leger fra ett legekontor eller fra flere legekontor, men det er ønskelig at alle fra hvert kontor er med siden Medrave må installeres for hele legekontor.

Informasjon om Medrave

Medrave4 er et program som trekker ut data til en lokal fil på legekontorets server. Gjennom Medrave4-programmet får du oversikt over ulike indikatorer, og slå opp/finne pasienter som trenger spesiell oppfølging. Det er en egen rapport i Medrave knyttet til SKILs kurs i legemiddelgjennomgang.

Vi ønsker at veiledere i SKIL gjennomfører vårt gratis e-læringskurs, Grunnkurs i Kvalitetsarbeid på Legekontor (GKL), 3 tellende kurstimer, eller tilsvarende. Som veileder i SKIL har du også mulighet til å gjennomføre «Forbedringutdannelse for leger» (FUL) som arrangeres av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Husk at du som veileder primært er spesialist på kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet og ikke selve temaene i kursene. Du vil allikevel få en faglig oppdatering på temaene ved å gjennomgå e-læringskursene knyttet til gruppemøtene.

VIKTIG INFORMASJON
Som veileder forventer vi at du kan veilede alle våre kliniske emnekurs. Per i dag har vi tre kliniske emnekurs som er bygget opp på SKIL-modellen;

LMG – Legemiddelgjennomgang | Les mer om LMG her
RAF – Riktigere Antibiotikaforskrivning | Les mer om RAF her
PUG – Gode Pasientforløp i utsatte grupper | Les mer om PUG her