SKIL styrker ledelsen

SKIL styrker ledelsen

Misha Bowles Østervold er ansatt som daglig leder i stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL). Nicolas Øyane går over i en ny stilling som fag- og innovasjonsdirektør.

BERGEN / Av: Svein Ove Søreide

Foto: Svein Ove Søreide

Bildetekst: Misha Bowles Østervold er ny daglig leder i stiftelsen Senter for kvalitet i
legetjenester (SKIL). Nicolas Øyane er innovasjons- og fagdirektør. Styreleder i SKIL, Marte
Kvittum Tangen er også leder for Norsk forening for allmennmedisin.

SKIL ble etablert av Legeforeningen i 2014, og har siden 2021 vært en stiftelse med delvis statlig finansiering. SKIL jobber for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i legetjenester utenfor sykehus gjennom kurs, konferanser, forskning og innspill til helsemyndighetene. De siste ti årene har over 6000 leger og helsepersonell tatt kurs gjennom SKIL.

SKIL spiller en viktig rolle for å styrke kvalitetsarbeidet innen allmennmedisin. Etter at SKIL også fikk delvis finansiering over statsbudsjettet, har styret vurdert virksomhetens videre utvikling og organisering. Vi er glade for at Misha Bowles Østervold, som kjenner SKIL godt gjennom mange år, har takket ja til å overta som daglig leder. For å styrke faglig utvikling og innovasjon har vi opprettet en ny stilling som fag- og innovasjonsdirektør som Nicolas Øyane har gått inn i, sier styreleder i SKIL, Marte Kvittum Tangen.

Erfaren leder
De siste fem årene Misha Bowles Østervold jobbet i SKIL som prosjektleder og ansvarlig for kursutvikling. Hun er opprinnelig fra Australia og har over 25 års erfaring innen ledelse, finans, markedsføring og voksenutdanning, både i Norge og internasjonalt.

Jeg er takknemlig for denne muligheten. SKIL er en organisasjon jeg kjenner og brenner for. Sammen med det dedikerte teamet vårt ser jeg fram til å forme fremtiden for kvalitetsarbeidet i legetjenester utenfor sykehusene, sier Misha Bowles. I ledergruppen i SKIL har hun med seg Nicolas Øyane som fag- og innovasjonsdirektør og Camilla Christensen som økonomi- og administrasjonssjef.

Styrker innovasjonsarbeidet
Nicolas Øyane har vært helt sentral i utviklingen av SKIL siden starten for ti år siden. I den nyopprettede stillingen som fag og innovasjonsdirektør har han blant annet ansvaret for utviklingen av kliniske emnekurs for leger og kvalitetsseminar for kommunene, som er hovedproduktene til SKIL. Han leder også det faglige samarbeidet med forskningsmiljøene, kommuner, statlige helsemyndigheter og legeorganisasjonene. Ved siden av jobben i SKIL er Øyane fastlege ved Alrek legesenter og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

SKIL har hatt stor vekst og utvikling i sine første ti år. Nå er vi over i en ny fase der det er naturlig for meg å fokusere fullt ut på den faglige utviklingen, sier fag- og innovasjonsdirektør Nicolas Øyane i SKIL.