Fra data til forbedring

Bli med oss på nett 24. mars for å sammen se på det store bildet, få kunnskap om datakilder og hvordan vi kan systematisere kvalitetsarbeidet.

Når: 24. mars 2021, kl. 09:00 – 14:45

Hvor: på nett

Pris: 1.290,- inkl. mva.

6 poeng*

*søkt godkjent tellende for allmenn- og samfunnsmedisin

Fra data til forbedring

Bli med oss på nett 24. mars for å sammen se på det store bildet, få kunnskap om datakilder og hvordan vi kan systematisere kvalitetsarbeidet.

Når: 24. mars 2021, kl. 09: – 14:45

Hvor: på nett

Pris: 1.290,- inkl. mva.

6 poeng*

*søkt godkjent tellende for allmenn- og samfunnsmedisin

Program

09:00 – 09:15 | Velkommen

09:15 - 10:30 | Det store bildet

Hvordan lager vi rammer som fremmer kvalitetsarbeidet på legekontorene og kommunen for øvrig?

Maren Skaset | HOD
Åse Laila Snåre | Avdelingsdirektør, INT Helse og Velferd, KS
Tor Carlsen | Sekretariatsleder, NFA

10:30 – 10:45 | Pause

10:45 - 12:00 | Datakilder

Hvilke kilder til data har vi, og hvilke forbedringspotensial avdekkes?

Olav Isak Sjøflot | Avdelingsdirektør, Hdir
Hege Salvesen Blix | Avdeling for legemiddelstatistikk, Nasjonal Folkehelseinst.
Beate Huseby | Avdelingsdirektør, Avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon, Hdir

12:00 – 13:00 | Lunsj

13:00 - 14:15 | Systematisering

Systematisering av praktisk kvalitetsarbeid: Hva gjøres i Sverige, Danmark og Norge?

Palle Mark Christensen PhD | Spesialist i Allmennmedisin og klinisk farmakologi, Legekonsulent KiAP (Danmark)
Eva Arvidson | Allmennlege, Primärvårdskvalitet (Sverige)
Nicolas Øyane | Daglig Leder, Senter for Kvalitet i Legekontor (Norge)

14:15 – 14:45 | Oppsummering og avslutning

SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.

Vi gleder oss og håper du blir med!

Når: 24. mars 2021

Hvor: på nett

Pris: 1.290,- inkl. mva.

6 poeng