Digital helsetjeneste
- er pasientsikkerheten ivaretatt?

Vi ses 6. april 2022 på Clarion Hotel Bergen Airport, eller delta digitalt. SKIL-Forum er søkt tellende 6 poeng for legers etter- og videreutdanning.

Program

Registrering mellom 08:00 – 09:00 . Programstart kl 09:00.

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer i programmet.

Del 1: e-helse i kommunehelsetjenesten - når er det bra og når er det farlig?

Bruken av digitale helsetjenester har vært sterkt økende de siste årene, spesielt under Covid-pandemien. Behovet for ikke-fysisk kontakt med helsetjenesten ble stort, og legene håndterte problemstillinger som tidligere kun ble gjort med fysisk oppmøte. I denne delen diskuteres hvordan det er mulig å balansere god tilgjengelighet og kvalitet på digitale helsetjenester, uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten. 

Del 2: Hvordan dele informasjon på en effektiv og trygg måte?

Etter innføring av elektroniske pasientjournalsystem for flere tiår siden, har man stadig ønsket å forbedre systemenes effektivitet og brukervennlighet. De siste årene har det vært økt oppmerksomhet på løsninger som kan kommunisere på tvers og dele viktig informasjon som legemiddellister, allergier og laboratoriesvar. I denne delen vil vi diskutere hvor Norge står i utviklingen av digital samhandling i helsetjenesten.

Del 3: Kan datamaskiner overta den første pasientkontakten?

Et av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2023) er at regjeringen ønsker å pilotere et triageringssystem for digitale henvendelser til legekontorene som bidrar til helsehjelp i riktig kanal til rett tid. Vi vil her diskutere erfaringen hittil med pilotering av triagering som startet høsten 2021.

For hvem?

SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.

Vi gleder oss og håper du blir med!

Overnatting?

Clarion Hotel Bergen Airport er et unikt og levende hotell designet for å imponere besøkende med moderne design, komfort og bekvemmelighet på Flesland flyplass. Velkommen til Clarion Hotel Bergen Airport!

Bestill overnatting per e-post: [email protected], oppgi ref.nr 015426 og kortnummer ved bestilling. 

Pris for rom inkl. frokost ved bruk av ref. nr. er 1.120,- inkl. mva.