Program

Registrering: fra kl. 08:00 – 09:00 / Programmet varer fra: kl. 09:00 – 16:00

09:00 – Velkommen
Are Brean
Redaktør, Tidsskriftet

09:10 – Åpningsinnlegg
Marte Kvittum Tangen
Leder, Norsk forening for allmennmedisin
Styreleder, SKIL

Hva er status?

09:25 – 10:55 Sesjon 1, etterfulgt av plenumsdebatt

Legeforeningens utredning 2023
Bedre helse, lengre
liv
Rune Andreas Kroken
Spesialist i psykiatri, PhD
Forsker/overlege, Haukeland universitetssykehus
Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Har vi urealistiske forventninger til psykiatrien? Driver vi med overbehandling?
Lars Lien
Leder, Norsk psykiatrisk forening
Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri
Professor, Høgskolen i Innlandet

Fører den medisinske modellen for psykisk helsevern oss videre?
Werner Christie
Frittstående konsulent, World Health Connection

Pause

Hva trenger vi?

11:15 – 13:50 Sesjon 2, etterfulgt av plenumsdebatt

Pasientperspektivet – hva ønsker pasientene av forbedringer?
Jannicke Bruvik
Pasient- og brukerombud i Vestland
Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud

Pårørendeperspektivet – hva ønsker pårørende av forbedringer?
Anne-Grethe Terjesen
Fagsjef, Pårørendealliansen

12:00 Lunsj

13:00 Mer til de sykeste – hvordan?
Randi Rosenqvist
Psykiater

Hvordan blir vi bedre?

14:10 – 16:00 Sesjon 3

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Rask psykisk helsehjelp – et nasjonalt tilbud
Eirill Holand
Enhetsleder, Rask psykisk helsehjelp – Bergen Kommune

Er SKIL-modellen relevant? – Forbedringsarbeid på legekontoret
Nicolas Øyane
Fag- og innovasjonsdirektør, SKIL
Fastlege/spesialist i allmennmedisin, Alrek legesenter

Oppsummerende paneldebatt – et utvalg av innledere sitter i panelet
Avslutning – SKIL

Velkommen til Bergen

SKIL-Forum – nasjonalt kvalitetsforum for legetjenester. En møteplass for deg som ønsker bedre samarbeid, kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjeneste.

Are Brean, sjefredaktør for Tidsskriftet, er debattleder og vil igjen lose oss gjennom dagen. Programmet er klart og vi kan love et engasjerende arrangement, gode diskusjoner, hyggelige kollegamøter og viktig tematikk for alle som jobber i kommunehelsetjenesten.

Tid og sted

Når: torsdag 8. februar 2024, kl. 09:00 – 16:00
Hvor: Scandic Flesland Airport

Registrering fra 08:00 / Programstart 09:00 / Programslutt ca.16:00

Overnatting, SKIL-Forum

Velkommen til Vestlandets største kongresshotell! Et nytt hotell kun en 5 minutters spasertur unna flyplassterminalen på Bergen Lufthavn og 16 minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Du booker overnatting, på konferansehotellet Scandic Flesland Airport, selv ved å gjøre følgende:

  1. Gå inn på scandichotels.no
  2. Skriv inn ønsket dato for overnatting
  3. Skriv inn BSEK070224 under feltet som heter «bookingkode, bonus cheque eller bonusnatt»
  4. Fullfør bookingen ved å legge inn personalia, kortnummer som garanti etc.

Frist for å benytte seg av bookingkoden: 22.01.2024

Kontakt oss

Har du spørsmål?

Ved generelle spørsmål eller ønske om å ha stand på SKIL-Forum, kontakt Camilla Christensen på e-post [email protected]

Ved spørsmål om faktura, kontakt Janicke Lyngøy, på e-post [email protected]