SKIL-Forum 2022

Når: 6. april 2022
Hvor: online + fysisk(?)
Pris: kommer

For hvem?

SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.

Vi gleder oss og håper du blir med!