SKIL-Forum / 24. mars 2021 / 1.290,- inkl. mva / 6 poeng
FRA DATA TIL FORBEDRING (online)
SKIL-Forum | 24. mars 2021
FRA DATA
TIL FORBEDRING
For fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor
pexels-miguel-á-padriñán-2249533
SKIL-Forum gir 6 poeng

SKIL-Forum har som formål å bidra til økt innsikt i hvordan kvalitet på legekontor kan måles og forbedres, inkludert hvilke nasjonale registre som kan benyttes for disse formål. Deltakerne vil også få forslag til hvordan kvalitetsarbeidet kan ledes og organiseres i kommunen. Det legges opp til mange spennende diskusjoner gjennom hele dagen. Deltakelse på SKIL-Forum er godkjent tellende seks poeng til spesialitetene i allmenn- og samfunnsmedisin.

SKIL-Forum skal være en hyggelig møteplass for alle. Velkommen!

pexels-cowomen-2041396
Vi møtes på nett

Mer informasjon kommer

pexels-olya-kobruseva-5428835
Spørsmål?

Ved spørsmål om faktura eller din påmelding, kontakt Økonomi- og administrasjonsansvarlig Camilla Christensen på e-post: [email protected]

Ved generelle spørsmål om SKIL-Forum, ta kontakt med Markedsansvarlig, Alvilde Gether på e-post: [email protected] eller finn all kontaktinformasjon i menyfanen.

SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.

SKIL-Forum | Program, 24. mars

Trykk på + for åpne de ulike delene i programmet. Vi tar forbehold om endringer og skrivefeil.

07:30 - 08:30

Registrering

Registrering foregår utenfor salen “Lyrics”, her får du utdelt deltakerkort.

08:30 - 09:00

Velkommen

SKIL ønsker velkommen til årets nasjonale kvalitetsforum

09:00 - 10:30

Sesjon 1 | Det store bildet

Hvordan lager vi rammer som fremmer kvalitetsarbeidet på legekontorene og kommunen for øvrig?

Maren Skaset | HOD
Åse Laila Snåre | Avdelingsdirektør, INT Helse og Velferd, KS
Tor Carlsen | Sekretariatsleder, NFA

10:30 - 10:45

Kaffepause

10:45 - 12:30

Sesjon 2 | Datakilder

Hvilke kilder til data har vi, og hvilke forbedringspotensial avdekkes?

Olav Isak Sjøflot | Avdelingsdirektør, Hdir
Julia Nemeth | Serniorrådgiver, Hdir
Hege Salvesen Blix | Avdeling for legemiddelstatistikk, Nasjonal Folkehelseinst.
Beate Huseby | Avdelingsdirektør, Avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon, Hdir

12:30 - 13:15

Lunsj

Buffet eller tallerkenservering

13:30 - 15:15

Sesjon 3 | Systematisering

Systematisering av praktisk kvalitetsarbeid: Hva gjøres i Sverige, Danmark og Norge?

Palle Mark Christensen PhD | Spesialist i Allmennmedisin og klinisk farmakologi, Legekonsulent KiAP (Danmark)
Eva Arvidson | Allmennlege, Primärvårdskvalitet (Sverige)
Nicolas Øyane | Daglig Leder, Senter for Kvalitet i Legekontor (Norge)

15:30 - 16:00

Vel hjem!

Kursbevis ligger nå klart til nedlasting på din bruker i ePortalen