Fra data til forbedring

Når: 24. mars, kl. 09:00 – 14:45
Hvor: online
Pris: 1.290,- inkl. mva.
Poeng: 6

Program

Are Brean, Sjefredaktør i Tidsskriftet, loser oss gjennom dagen

09:00 – 09:15

Velkommen

09:15 – 10:30

SESJON 1 / Det store bildet

Hvordan lager vi rammer som fremmer kvalitetsarbeidet på legekontorene og kommunen for øvrig?

Maria Jahrman Bjerke / Helse- og omsorgsdepartementet
Åse Laila Snåre / Avdelingsdirektør, INT Helse og Velferd, KS
Tor Carlsen / Sekretariatsleder, Norsk forening for allmennmedisin

15 minutter per innleder, deretter diskusjon i plenum i 30 minutter.

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 12:00

SESJON 2 / Datakilder

Hvilke kilder til data har vi, og hvilke forbedringspotensial avdekkes?

Olav Isak Sjøflot / Avdelingsdirektør & Kenneth Røkke / Helsedirektoratet
Hege Salvesen Blix  / Avdeling for legemiddelstatistikk, Nasjonal Folkehelseinstitutt
Julie Kjelvik / Leder Kvalitetsindikatorarbeidet, Helsedirektoratet

15 minutter per innleder, deretter diskusjon i plenum i 30 minutter.

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 14:15

SESJON 3 / Systematisering

Systematisering av praktisk kvalitetsarbeid: Hva gjøres i Sverige, Danmark og Norge?

Palle Mark Christensen PhD / Spes. allmennmedisin og klinisk farmakologi, Konsulent KiAP (Danmark)
Eva Arvidson / Allmennlege, Primärvårdskvalitet (Sverige)
Nicolas Øyane / Daglig Leder, Senter for Kvalitet i Legekontor (Norge)

15 minutter per innleder, deretter diskusjon i plenum i 30 minutter.

14:15 – 14:45

Avslutning & oppsummering

For hvem?

SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.

Vi gleder oss og håper du blir med!