Digital helsetjeneste
- er pasientsikkerheten ivaretatt?

Vi ses 6. april 2022 på Clarion Hotel Bergen Airport, eller delta digitalt. SKIL-Forum er godkjent tellende 7 poeng for legers etter- og videreutdanning

Program

Registrering mellom 08:00 – 09:00 . Programstart kl 09:00. Programslutt ca. kl. 15:45.

Vi tar forbehold om skrivefeil og endringer i programmet.

Del 1: e-helse i kommunehelsetjenesten - når er det bra og når er det farlig?

Del 1, kl. 09:00 – 10:50

Bruken av digitale helsetjenester har vært sterkt økende de siste årene, spesielt under Covid-pandemien. Behovet for ikke-fysisk kontakt med helsetjenesten ble stort, og legene håndterte problemstillinger som tidligere kun ble gjort med fysisk oppmøte. I denne delen diskuteres hvordan det er mulig å balansere god tilgjengelighet og kvalitet på digitale helsetjenester, uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten.

 1. 09: 10 Hvordan kan vi gi pasientene trygge og gode digitale helsetjenester?
  v/ Ole Henrik Krat Bjørkholt, Statssekretær (Helse- og omsorgsdepartementet)
 2. 09:30 Felles kommunal journal – hvor står vi og hvor skal vi?
  v/ Harald Hjelde, Prosjektleder Felles kommunal journal (KS)
 3. 09:50 Digitale helsetjenester, effektivisering eller tidstyv?
  v/ Anne Karin Rime, President (Den Norske Legeforening)

10:10 – 10:50 Diskusjon i plenum

10:50 – 12:00 Lunsj

10:50 – 12:00 Lunsj

Del 2: Hvordan dele informasjon på en effektiv og trygg måte?

Del 2, kl. 12:00 – 13:40

Etter innføring av elektroniske pasientjournalsystem for flere tiår siden, har man stadig forbedret systemene for å effektivitet og brukervennlighet. De siste årene har det vært økt oppmerksomhet på løsning som kan kommunisere på tvers og dele viktig informasjon som legemiddelinformasjon, legemiddelreaksjoner og laboratoriesvar. I denne delen vil vi diskutere hvor Norge står i utvikling av digital samhandling i helsetjenesten.

 1. 12:00 Helseplattformen – starter fremtiden i Helse Midt?
  v/ Christian Daniel Stølen, delprosjektleder (Helseplattformen)
 2. 12:20 Prosjekt allmennlegedata – deling av registerdata til kvalitetskontroll i egen praksis
  v/Olav Isak Sjøflot, avdelingsdirektør Avdeling Helseregistre (Helsedirektoratet)
  og Tonje Zahl-Thanem, seniorrådgiver Avdeling Helseregistre (Helsedirektoratet)
 3. 12:40 Pasientens legemiddelliste – erfaringer så langt og veien videre
  v/Regin Hjertholm, spesialist i allmennmedisin

13:00 – 13:40 Diskusjon i plenum

13:40 – 14:00 Pause

Del 3: Kan datamaskiner overta den første pasientkontakten?

Del 3, kl. 14:00 – 15:45

Ett av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2023) er at regjeringen ønsker å prøve ut et triageringssystem for e-konsultasjoner hos fastlegene som bidrar til sikker prioritering av henvendelser og riktig bruk av fastlegens tid. Vi vil her diskutere erfaringen hittil med pilotering av triagering som startet høsten 2021.

 1. 14:00 Presentasjon av prosjektet digital triagering – hvilke gevinster ønsker vi å oppnå?
  v/ Nina Brøyn, Prosjektleder (Helsedirektoratet)
 2. 14:20 Hvordan fungerer digital triagering i praksis – eksempel på algoritmer?
  v/ Linda Moris, Head of Medical Content (Doctrin)
 3. 14:40 Erfaringer med digital triagering på legekontoret
  v/ Christian Vold, fastlege (Frei Legesenter)

15:00 – 15:40 Diskusjon i plenum

15:40 – 15:45 Avslutning

For hvem?

SKIL-Forum er et årlig nasjonalt kvalitetsforum for fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helseledere, kommuneoverleger og veiledere.

Vi gleder oss og håper du blir med!

Overnatting?

Clarion Hotel Bergen Airport er et unikt og levende hotell designet for å imponere besøkende med moderne design, komfort og bekvemmelighet på Flesland flyplass. Velkommen til Clarion Hotel Bergen Airport!

Bestill overnatting per e-post: [email protected], oppgi ref.nr 015426 og kortnummer ved bestilling. 

Pris for rom inkl. frokost ved bruk av ref. nr. er 1.120,- inkl. mva.