Kliniske emnekurs for leger

Kvalitetspakkene er godkjente kliniske emnekurs og dekker sentrale kompetansemål i spesialiseringsforskriften.

LMG
Bedre legemiddelbruk i allmennpraksis (LMG)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Kloke Valg
Gjør kloke valg! (KV)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

SFL
Sykmeldingsarbeid for leger (SFL)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Diabetes
Bedre liv med diabetes (DIA)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

shl seksuell helse hele livet
Hormoner og seksuell funksjon

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

KOS
Kommunikasjon om sex

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

E-kons
Bedre e-konsultasjoner

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

skil kommunesamarbeid
Kvalitetsarbeid - fra teori til praksis

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

vlm
Vanedannende legemidler (VLM)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Bedre legemiddelbruk i sykehjem
Bedre legemiddelbruk i sykehjem

Kvalitetspakken er søkt refusjonsgodkjent

skil kommunesamarbeid
Grunnkurs i kvalitetsarbeid

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

vlm
Vanedannende legemidler (VLM)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Slik gjennomføres kurset

Kvalitetspakkene er godkjente kliniske emnekurs og dekker sentrale kompetansemål i spesialiseringsforskriften.

En lege melder på gruppen sin og mottar et gruppelederkurs. Deretter møtes deltakerne til tre kollegagruppemøter rundt et bestemt emne.

E-læringsmoduler i forkant av møtene gir oppdatert kunnskap, og gruppemøtene benyttes til å planlegge og følge opp kvalitetsarbeidet. På møtene benytter deltakerne data for oversikt over egen praksis.

Kvalitetsseminar for kommuner

Close,Up,Doctor,Holding,Syringe,And,Using,Cotton,Before,Make
Smittevern i kommunen

Kvalitetsseminaret gir praksiskompensasjon

pexels-karolina-grabowska-4386464
Kvalitetsarbeid i kommunen

Kvalitetsseminaret gir praksiskompensasjon

SKIL Kvalitetsseminar om skrøpelige eldre og sårbare pasienter
Skrøpelige eldre og sårbare grupper

Kvalitetsseminaret gir praksiskompensasjon

pexels-cottonbro-studio-5990262
Trivsel og arbeidsglede

Kvalitetsseminaret gir praksiskompensasjon

pexels-cottonbro-studio-5990262
Trivsel og arbeidsglede

Kvalitetsseminaret er refusjonsgodkjent

SKIL Kvalitetsseminar om skrøpelige eldre og sårbare pasienter
Skrøpelige eldre og sårbare grupper

Kvalitetsseminaret er refusjonsgodkjent

Slik gjennomføres kvalitetsseminarene

SKIL Kvalitetsseminar har som mål å skape dialog rundt kvalitetsarbeidet. Gjennom seminaret gjennomføres kartlegging, identifisering av forbedringsområder og forslag til løsninger. Seminarene er rettet mot ulike deler av kommunal helsetjeneste, og tar opp ulike tema. En kommuneoverlege eller annen representant for kommunen leder kvalitetsseminaret med støtte fra SKILs systemer.

Grunnpris: 5.900 kr. (eks. mva) + deltakeravgift (fritatt mva.)

Dersom du ønsker å vite mer om SKIL og kvalitetsseminar, kontakt oss på e-post: [email protected]

Opptil 30 deltakere:
700 kr. per deltaker

31 – 60 deltakere:
650 kr. per deltaker

61 – 80 deltakere:
600 kr. per deltaker

81 – 100 deltakere:
550 kr. per deltaker

Andre kurs

Visste du at SKIL også har flere andre poenggivende kurs?

Doctor,Examine,Mri,Picture.,Medical,Equipment.
Verdibasert radiologi
Male,Doctor,Typing,On,Laptop,Computer,Keyboard,On,Office,Desk
Bedre diagnoser i allmennpraksis
skil kommunesamarbeid
Gruppelederkurs
TrinnVis-kurs
Trygg med Trinnvis
helsenorgedesign
Kvalitet i e-resept (smågruppekurs)
Male,Doctor,Typing,On,Laptop,Computer,Keyboard,On,Office,Desk
Bedre diagnoser i allmennpraksis
skil kommunesamarbeid
Gruppelederkurs
TrinnVis-kurs
Trygg med Trinnvis