Basisseminar

Kvalitetsarbeid i kommunen

SKIL Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er godkjent for praksiskompensasjon

Om kvalitetsseminaret

SKILs Basisseminar samler fastleger, helsesekretærer kommuneoverleger og kommuneledelse til en dag med søkelys på samarbeid rundt kvalitetsarbeidet i kommunen.  Målet er å øke dialog og samarbeid rundt forbedringsområder i kommunen.

Kvalitetsseminaret er tidligere pilotert med svært gode tilbakemeldinger fra både deltakende fastleger og kommuneoverleger.

SKIL Basisseminar organiseres av kommunen ved hjelp av SKIL kommunedashboard. Opplæring blir gitt av SKIL i forkant. Fastleger mottar praksiskompensasjon gjennom en midlertidig refusjonsordning fra Legeforeningens Kvalitetsfond.

Dagen starter med diskusjon rundt kvalitetsarbeidet hittil og mål for dagen. Deretter går man i grupper hvor fastleger og helsesekretærer kartlegger egen praksis på viktige organisatoriske områder, mens kommuneoverleger og kommunal ledelse ser på kommunens kvalitetsindikatorer og kartlegger organisering av kvalitetsarbeidet i kommunen. Til slutt samles deltakerne og planlegger det kan jobbes med kvalitetsarbeidet videre og vi hvilke fora det skal følges opp.

Dersom minst 10 leger deltar vil kommunen motta en aggregert tilbakemelding fra deltakerne i en rapport som gir nyttig innsikt og innspill til kvalitetsarbeidet i kommunen.

For å organisere kvalitetsseminar booker kommunen informasjonsmøte med SKIL – så hjelper vi dere videre!

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Godkjent 7t valgfritt kurs.

Metode

1 møte (7 x 45 minutter)

Tidsbruk

7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor (nett / fysisk)

Fysisk samling.

Når (oppstartsdato)

Inviteres av kommune.

Pris

1.500,- fritatt mva.

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 7t klinisk emnekurs

Metode

1 e-læringsmodul + 1 møte

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Forhåndvis kursmateriale

Her kan du se gjennom materiale som benyttes på kurset:

I dette kvalitetsseminaret skal alle deltakerne fylle ut tre arbeidsark. Arbeidsarkene fungerer både som kjøreplan og inneholder refleksjonsoppgaver og evalueringsspørsmål underveis. Svar på spørsmålene danner grunnlag for aggregert rapport dersom minst ti deltakere fyller ut.
Lenker til arbeidsark:
Arbeidsark 1 – Kvalitetsarbeidet hittil
Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Felles kompetansemål: 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 63, 72, 74

Allmennmedisinske kompetansemål: 1, 6, 10, 41, 43, 51, 52, 53, 65, 86

Må jeg installere programvare?

Nei, du trenger ikke å installere programvare.

Generell informasjon
Kvalitetsseminar for bedre kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Kvalitetsseminaret er en viktig møteplass for kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten. Sammen diskuterer dere hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet i helsetjenesten, og dere får muligheten til å planlegge kvalitetsarbeidet på deres egne arbeidsplasser. Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlegen via SKILs «kommunedashboard», og det er godkjent som 7 valgfrie timer til legers etter- og videreutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin.

Deltakende leger kan søke om praksiskompensasjon fra Kvalitetsfondet i Den Norske Legeforening. I tillegg understøtter kvalitetsseminaret kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og gir din kommune data som kan hjelpe med å bedre styre ressursene i helse- og omsorgstjenesten.

Nøkkelord for kvalitesseminaret
Kvalitetsseminar

SKILs kommunale grunnseminar består av en dags samling hvor fastleger, helsesekretærer og kommunale ledere kan delta. Det er søkt om praksiskompensasjon for fastlegene via kompensasjonsordningen til Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.