Skrøpelige eldre
og sårbare grupper (SEL)

Kvalitetsseminaret er utviklet av SKIL

SKIL Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er godkjent for praksiskompensasjon

Kvaltetsseminaret består
av 1 e-læringsmodul og 1 dagssamling arrangert av kommunen.

E-læringsmodulen tas før
dagssamlingen og samlet er dette godkjent som et 15 timers klinisk emnekurs til leger.

Målgruppen er fastleger,
sykehjemsleger, kommunal helsetjeneste og kommunale ledere.

Fokuset i dette
kvalitetsseminaret er å identifisere sårbare grupper og i særdeleshet
skrøpelige eldre, og hvordan en kan jobbe på en tverrfaglig strukturert måte i
kommunen for å sikre best mulig oppfølging av disse pasientene. God samhandling
gir økt kvalitet i helsetjenestene, og øker pasientsikkerhet i en hverdag
preget av personellmangel og effektivisering.

E-læringsmodulen er bygget
opp som en verktøykasse med informasjon og tips om retningslinjer, forskrifter,
scoringsverktøy og sjekklister, samt refleksjonsoppgaver. Det er også lagt
ekstra vekt på oppfølging av eldre pasienter med demens og med
utviklingshemming.

På dagssamlingen vil
alle jobbe sammen, bl.a  med arbeidsark, der man finner forbedringspunkter
og utfordringer i kommunen. 

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Godkjent 15t
klinisk emnekurs

Innhold

1 e-modul + 1 møte

Tidsbruk

15 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

1.500,- fritatt mva.

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 7t klinisk emnekurs

Metode

1 e-læringsmodul + 1 møte

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Forhåndvis kursmateriale

Her kan du se gjennom materiale som benyttes på kurset:

I dette kvalitetsseminaret skal alle deltakerne både gjennomføre en e-læringsmodul og fylle ut tre arbeidsark. Arbeidsarkene fungerer både som kjøreplan og inneholder refleksjonsoppgaver og evaluerings-spørsmål underveis. Svar på spørsmålene danner grunnlag for aggregert rapport dersom minst ti deltakere fyller ut.
Lenke til e-læringsmodul (tas før møtet):
(lenken gir deg mulighet til å kommentere på innholdet).
Lenker til arbeidsark:
Arbeidsark 1 – Introduksjon
Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Kvalitetsseminaret er aktuell for de følgende kompetansemålene i spesialiseringsforskriften:

Allmennmedisinske læringsmål

6, 9, 25, 41, 52, 55, 73, 75, 84

Samfunnsmedisinske læringsmål
6, 9, 10, 24, 32, 45

Felles kompetansemål
32, 34, 42, 51, 59, 60, 71, 72

Må jeg installere programvare?

Nei, du trenger ikke å installere programvare.

Generell informasjon om kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en viktig møteplass for kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten. Sammen diskuterer dere hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet i helsetjenesten, og dere får muligheten til å planlegge kvalitetsarbeidet på deres egne arbeidsplasser. Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlegen via SKILs Kommunedashboard.
For å starte med kvalitetsseminar, kontakt SKIL via kontaktskjema på kommunesamarbeid.no

Nøkkelord for kvalitesseminaret
Kvalitetsseminar og klinisk emnekurs SKIL

SKIL kvalitetsseminar om skrøpelige eldre og sårbare grupper/pasienter. Deltakerne må gjennomføre e-læringskurs i SKILs ePortal i forkant. Klinisk emnekurs i tillegg til refusjonsgodkjent.