Smittevern

Kvalitetsseminaret er utviklet av SKIL

SKIL Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er søkt godkjent for praksiskompensasjon

Smittevernsarbeidet er et viktig kommunalt ansvar. I dette kvalitetsseminaret vil kommunen diskutere smittevernsarbeidet med sine fastleger, inkludert gjennomgang av smittevernplanen i kommunen. Videre vil dere diskutere og planlegge vaksinasjonsarbeidet, melding av smittsomme sykdommer og diskutere de ulikes roller.

Før seminaret tar deltakerne et e-læringskurs med oppdatert kunnskap om smittevernsarbeidet inkludert melderutiner og vaksinasjonsarbeid. Det inneholder praktiske eksempler fra hverdagen for fastleger og kommuneoverleger. På selve seminaret kartlegges praksis i kommunen, og det legges vekt på diskusjon og refleksjon før dere planlegger hvordan organiseringens bør gjøres fremover.

Etter seminaret går det enkelte legekontoret gjennom en sjekkliste på egen arbeidsplass sammen med medarbeidere.

Gjennom dette kvalitetsseminaret vil dere få muligheten til å forbedre smitteverns- og vaksinasjonsarbeidet i kommunen. Det beste tidspunktet å ta dette på er derfor enten like før eller like etter sommeren.

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 timer klinisk emnekurs

Metode

1 e-læring + 1 seminar + 1 møte på kontoret

Tidsbruk

15 skoletimer

Deltakere min. / anbefalt

Det anbefales at alle kontorene er representerte på seminaret.

Hvor (nett / fysisk)

E-læring + seminar.

Når (oppstartsdato)

Anbefales mai, juni eller august.

Pris

Se prismodell for kvalitetsseminar

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 timer klinisk emnekurs

Metode

1 e-læring + 1 seminar + 1 møte på kontoret

Tidsbruk

15 skoletimer

Deltakere min. / anbefalt

Det anbefales at alle kontorene er representerte på seminaret.

Hvor

E-læring + seminar.

Når (oppstartsdato)

Anbefales mai, juni eller august.

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

FKM LM42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

ALM 009 Selvstendig kunne innarbeide forebygging, helsefremmende tiltak og helseovervåkning i klinisk praksis.

ALM 011 Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.

ALM 041 Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.

Må jeg installere programvare?

Nei, aktuell statistikk er tilgjengelig gjennom gratis løsning fra Folkehelseinstituttet.

Generell informasjon om kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber med kvalitet i kommunen. Sammen kartlegger dere dagens situasjon og planlegger forbedring. Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlegen via SKILs Kommunedashboard.
For å starte med kvalitetsseminar, kontakt SKIL via kontaktskjema på kommunesamarbeid.no