Trivsel og arbeidsglede

Kvalitetsseminaret er utviklet av SKIL

SKIL Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er godkjent for praksiskompensasjon

Om kvalitetsseminaret

Seminaret organiseres av kommunen og er laget for kommuneoverleger og fastleger. Det organiseres av kommunen ved å kontakte SKIL her. Det er utviklet i samarbeid med Villa Sana.

Underveis i seminaret får du presentert videoklipp som omhandler legehelse generelt, utbrenthet, mestringsstrategier og Legeforeningens støttekollegaordning.

Dere vil diskutere hvordan dere kan gjenkjenne symptomer på utbrenthet hos dere selv. Videre vil dere identifisere uhensiktsmessige mestringsstrategier og se hvordan dette kan endres til positive. Dere vil også diskutere aktuelle tiltak som både den enkelte og kommunen kan gjøre for å bidra til bedring. Arbeidssituasjonen til helsesekretærer blir også gjennomgått, og dere vil diskuteres hvordan dere kan ta opp tema i personalmøte.

Sett trivsel og arbeidsglede på agendaen ved å organisere SKILs kvalitetsseminar i Trivsel og arbeidsglede!

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 7t
valgfritt kurs

Innhold

1 møte

Tidsbruk

7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor (nett / fysisk)

Fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

1.500,- fritatt mva.

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 7t klinisk emnekurs

Metode

1 e-læringsmodul + 1 møte

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 timer

Deltakere min. / anbefalt

5+

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Forhåndvis kursmateriale
I dette kvalitetsseminaret skal alle deltakerne fylle ut en spørreundersøkelse før møtet. På selve møtet skal deltakerne fylle ut tre arbeidsark. Arbeidsarkene fungerer både som kjøreplan og inneholder refleksjonsoppgaver og evaluerings-spørsmål underveis. Svar på spørsmålene danner grunnlag for aggregert rapport dersom minst ti deltakere fyller ut.
Lenke til spørreundersøkelse (tas før møtet):
Lenker til arbeidsark:
Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Kvalitetsseminaret er aktuell for de følgende kompetansemålene i spesialiseringsforskriften:

Felles kompetansemål: 42, 48, 73

Allmennmedisinske kompetansemål: 1, 5

Samfunnsmedisinske kompetansemål: 45

Må jeg installere programvare?

Nei, du trenger ikke å installere programvare.

Generell informasjon om kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber med kvalitet i kommunen. Sammen kartlegger dere dagens situasjon og planlegger forbedring. Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlegen via SKILs Kommunedashboard.
For å starte med kvalitetsseminar, kontakt SKIL via kontaktskjema på kommunesamarbeid.no