fbpx

Sommerhilsen fra SKIL!

Kjære SKIL-venn!

Sommeren nærmer seg og et spennende halvår er ferdig. I vår lanserte SKIL tre nye tema: Kvalitet i E-konsultasjoner, Skrøpelige eldre og Trivsel og arbeidsglede. E-konsultasjoner er en kvalitetspakke tilpasset både smågrupper og legekontor, hvor deltakerne kartlegger praksis og planlegger hvordan de ønsker å tilpasse bruk av e-konsultasjon i egen praksis. Både bruk av tekstbaserte konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og telefonkonsultasjoner blir gjennomgått, og prosjektet er et samarbeid med et forskningsprosjekt ledet av forskere ved Universitetet i Nord-Norge, Nasjonalt senter for e-helseforskning og NTNU. Det er fortsatt plass til flere og du kan melde deg på her


Har du penger i kvalitetspotten?

Legeforeningens Fond for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet fikk i 2021 tildelt 24 millioner for å dekke utgifter til fastleger som gjennomfører kurs i kvalitetsarbeid. Midlene dekker både kursavgifter inntil 4000,- kroner og praksiskompensasjon inntil to dager etter Legeforeningens satser. Kommuner med fast ansatte leger kan også søke om lønnskompensasjon.

Viktig: Satsene gjelder per kalenderår og kan ikke overføres over årsskiftet. Kanskje du har penger i kvalitetspotten? Dersom det er tilfelle, anbefaler vi deg å melde gruppen din på en av SKILs kvalitetspakker, eventuelt å tipse din kommune om våre kvalitetsseminar. Alle SKILs kvalitetspakker og kvalitetsseminar er enten godkjent eller søkt godkjent til refusjonsordningen. Les mer om refusjonsordningen her.
I tillegg er SKILs kurs selvsagt godkjent som meritterende kurs etter ny og gammel ordning.

To nye kvalitetsseminar til kommuner

Skrøpelige eldre og Trivsel og arbeidsglede er vårens nye kvalitetsseminar. Kvalitetsseminar organiseres som heldags-seminar ledet av kommunen med støtte fra SKIL. Skrøpelige eldre inkluderer innhold for både kommuneledelse, fastleger, hjemmetjenesten og sykehjem. Dette seminaret setter søkelys på en av pasientgruppene som trenger oss mest, og hvor samarbeid mellom ulike deler av helsetjenesten sikrer god pasientsikkerhet. Trivsel og arbeidsglede er utviklet i samarbeid med Villa Sana og fokuserer på økende utfordringer i legers arbeidshverdag og risiko for utbrenthet. Her får deltakerne informasjon om både positive mestringsstrategier og Legeforeningens støttekollegaordning.
Tidligere erfaringer med SKIL kvalitetsseminar viser at dette bidrar til økt dialog og samarbeid om kvalitetsarbeidet mellom kommunen, legekontor og andre aktører. Tips gjerne din kommune om kontaktskjema på kommunesamarbeid.no, så tar vi et møte og planlegger seminar sammen!

Kvalitetspakke i legemiddelgjennomgang: Se din egen statistikk!

Visste du at alle fastleger kan logge på og se statistikk knyttet til bruk av takster og diagnoser på Helseaktørportalen? Det er rapporter knyttet til blant annet bruk av takst for legemiddelgjennomgang og bruk av e-konsultasjoner. Du kan for eksempel se hvilke diagnosekoder du mest ofte benytter ved e-konsultasjoner.

SKIL lanserte høsten 2022 en oppdatert kvalitetspakke i legemiddelgjennomgang hvor denne statistikkløsningen benyttes. Som alle kvalitetspakker består denne av tre møter med forutgående e-læringsmodul. På gruppemøte planlegger deltakerne kvalitetsarbeid i egen praksis.

Resultater fra dem som er kommet i gang viser:

  • Alle fant ett eller flere poeng i første e-læringsmodul som var spesielt nyttig i praksis.
  • 96 % hadde nytte av første gruppemøte til å planlegge sitt kvalitetsprosjekt.
  • 71 % hadde nytte av data fra prosjekt allmennlegedata til å kartlegge egen praksis.
  • 96 % mente det var realistisk å få til endringer i egen praksis.
  • Alle hadde nytte av kollegadiskusjonen.

Ønsker du å bli med? Meld på din gruppe via denne lenken.

Gratulerer til Åsnes kommune!

I forbindelse med lansering av kvalitetsseminaret Trivsel og arbeidsglede under Våruka i Bergen lanserte SKIL en konkurranse: Alle som enten meldte seg på en kvalitetspakke eller booket time til informasjonsmøte med SKIL var med i trekningen av trivselsmidler på 5000,- kroner. Den heldige vinneren ble Jorun Slettli, kommuneoverlege i Åsnes kommune som booket informasjonsmøte. Vi gratulerer Jorun og ønsker Åsnes kommune velkommen til å gjennomføre et kvalitetsseminar med SKIL!
Samtidig inviteres alle kommuner til å kontakte oss via kontaktskjema på kommunesamarbeid.no!

Hva skjer til høsten?

SKIL ferdigstiller snart utvikling av to nye kvalitetspakker. Den ene blir en oppdatert kvalitetspakke i seksuell helse utviklet i samarbeid med dyktige fagpersoner. Den andre kvalitetspakken blir et helt nytt tilbud. Vi har nå oppdatert det tidligere e-læringskurset «Grunnkurs i kvalitetsarbeid for legekontor» og supplert med møteopplegg for å kunne forbedre et selvvalgt tema. Målet med denne nye kvalitetspakken er å bidra til økt faglig og praktisk kompetanse i praktisk kvalitetsarbeid.
Vi kommer også til å lansere et nytt kvalitetsseminar i smittevern til kommunene, som er en omarbeidelse av tidligere kvalitetspakke med samme navn.
Vi vil også i samarbeid med NAVs overlegekorps revidere kvalitetspakken vår i sykmeldinger.

Med andre ord ser vi frem til en spennende og produktiv høst!

Til slutt ønsker vi en riktig god sommer til alle våre samarbeidspartnere, landets fastleger, helsesekretærer, sykepleiere, kommuneoverleger, sykehjemsleger, helseledere og alle andre som jobber med og for kvalitetsarbeid!


Har du litt tid til overs i sommer, les gjerne om oss i Utpostens sommerutgave: SKIL: Fra legekontor til legetjenester.

Sommerlig hilsen SKIL-teamet!