Spørreundersøkelse legekontor 2017

Denne undersøkelsen kartlegger gevinster knyttet til:

 • Digital dialog Fastlege (DDFL)
 • Modul for legemiddelsamstemming
 • Meldingsovervåking for sendte meldinger

Undersøkelsen ble publisert juni 2017 og er fortsatt åpen. Alle som jobber på legekontor (både leger, medarbeidere og andre) kan delta.

Lenke til spørreundersøkelsen: https://eportal.skilnet.no/public/task/93

Det er mottatt 154 svar hittil.

Beskrivelse av respondentene:

 • Yrkesgrupper: 101 leger, 51 helsesekretærer og 2 andre
 • Kjønn; 92 kvinner og 82 menn
 • Alder
  • < 30 år: 8
  • 30-39 år: 64
  • 40-49 år: 38
  • 50-59 år: 25
  • 60 år+: 19
 • Arbeidssted: 150 i fastlegepraksis, 3 i allmennpraksis utenfor fastlegeordningen, 1 i spesialistpraksis
 • Median antall år i aktuell praksis: 7 år
 • Median listelengde for 99 fastleger: 1100
 • Median antall pasienter tilhørende de 150 fastlegekontorene totalt: 4750
 • Median antall fastlegehjemler i de ulike fastlegekontorene: 4
 • Journalsystem som ble benyttet
  • CGM Journal: 50
  • Infodoc Plenario: 53
  • System X: 42
  • Andre: 4