Utvidet refusjonsordning!

Utvidet refusjonsordning!

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet utvider nå sin midlertidige refusjonsordning for fastleger som fullfører kurs i kvalitetsarbeid.
Som fastlege kan du nå få kursrefusjon og praksiskompensasjon inntil 7000,- kr og inntil 6 hele/12 halve dager per kurs.

Du kan ta så mange kurs du vil per år, noe som tidligere har vært begrenset til maksimalt ett kurs.

Vi håper dette motiverer deg til å melde deg på flere kvalitetspakker sammen med din smågruppe eller ditt legekontor!

Les mer om refusjonsordningen på denne siden.

BERGEN / Av: Nicolas Øyane