V E I L E D E R

BLI SKIL-VEILEDER OG DRIV MED KVALITETSARBEID

1.Du takker ja til et veilederoppdrag

SKIL sender deg som veileder e-post når vi har satt sammen en ny gruppe. Dersom du takker ja, registrerer vi deg som veileder i ePortalen og du har dermed tilgang til å fasilitere gruppen (legge til møtedato, registrere oppmøte per møte etc.)

Vi prøver å tildele deg som veileder en gruppe som ikke er altfor langt unna ditt bosted.

2. Ta kontakt med gruppen din

Det er du som veileder som tar kontakt med gruppen (evt. kontaktpersonen) og sammen finner dere en felles dato for første gruppemøte. Kontaktinformasjon til gruppen finner du i ePortalen.

Det er greit å tenke på følgende:
– Hvor skal møtet være?
– Skal det bestilles inn mat? Hvem tar ansvaret for dette?
– Dersom du ønsker å benytte deg av prosjektor – Er det tilgang til dette på møterommet?
– Alle deltakere anbefales å ha tilgang til PC/nettbrett og internett under møtene!

Definisjoner:
Kontaktperson: SKILs kontaktperson på det enkelte legekontoret
IT-kontaktperson: IT-ansvarlig på det enkelte kontor
Gruppeleder: Leder for gruppen (kan være sammensatte grupper)
Veileder: SKILs veileder, spesialist kvalitetsarbeid

3. Legg inn møtedato i ePortalen og gi beskjed til oss!

Når det første møte er avtalt legges dette inn i ePortalen – du kan selvsagt ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du trenger hjelp til dette. Du MÅ også gi oss i SKIL beskjed slik at vi kan sende ut faktura og bestille Medrave.

Det er veldig viktig å legge inn møtedato da det er knyttet opp mange automatiske e-poster som sendes ut til deltakerne både før og etter gruppemøte med relevant informasjon!

Når dato er klarert – bestiller vi i SKIL uttrekksprogrammet Medrave som installeres på legekontorenes EPJ. Det bør være en regel at det er minimum 14 dager til første gruppemøte slik at programvaren rekker å bli installert. Medrave tar direkte kontakt med IT-ansvarlig ved legekontorene.

4. Forberedelse

Vi anbefaler at du selv gjennomfører kurset du skal holde for gruppen og blir godt kjent med ePortalen.

Dersom du har praktiske eller faglige spørsmål tar du selvsagt kontakt med oss i SKIL!

5. Under møtet

Møtene har varighet på 3 timer og deltakerne skal i forkant ha gjennomført e-læringskurs og trukket ut Medrave-rapporten. Arbeidsark skal også leveres elektronisk i ePortalen for å få godkjent kurset.

Du som veileder skal også føre fysisk presensliste (et vanlig A4-ark er tilstrekkelig) og deretter «fjerne» de som ikke har deltat på møtet under møtet i ePortalen.

Dersom du mottar spørsmål underveis som du ikke kan svare på kan vi på forhånd avtale at en i SKIL skal være tilgjengelig under kurset.

6. Etter møtet

Det er viktig at du får betalt for jobben du gjør for oss og du fakturerer oss.

  1. møte: 5.000,- + evt. reisekostnader
  2. møte: 4.000,- + evt. reisekostnader
  3. møte: 4.000,- + evt. reisekostnader

Send faktura til Administrasjonskonsulent på e-post: karianne.gether@skilnet.no

Du skal som veileder også sende inn et eget, men kort ARBEIDSARK FOR VEILEDER – dette finner du i ePortalen, evt. trykk på lenken.