VEILEDER

Ressursside for veiledere

Instruksjonsvideo
Bli kjent med våre verktøy

Logg inn
Trykk her for å logge inn i ePortalen

Kompendium
Oppdatert kompendium til deltakere

Presensliste
Tas med til gruppemøte av veileder

SJEKKLISTE FOR VEILEDERE

NÅR DU TILDELES NY GRUPPE

Send ut velkomstmail til deltakerne med lenke til kompendiet i legemiddelgjennomgang. Dette sendes fra ePortalen – malen heter «Velkommen til LMG – informasjon fra veileder«. Her fyller du ut forslag til tidspunkt og sted for første møte.

Når endelig møtetidspunkt er avtalt, gi oss beskjed (kontakt@skilnet.no) slik at vi får installert Medrave 4 på de aktuelle kontorene.

1-2 UKER FØR HVERT MØTE

Det sendes automatisk ut en påminnelse fra eportalen, inkludert nødvendige forberedelser før møtet.

TA MED TIL ALLE MØTENE

Ta med presensliste til alle møtene.

Ta med kompendium til første møte som du har fått tilsendt av SKIL.

UNDER HVERT MØTE

Følg kjøreplanen til det aktuelle møtet (alle kjøreplanene finnes i kompendiet).

På første gruppemøte velges gruppeleder, kan fylles inn i eportal.

I løpet av/etter hvert gruppemøte skal deltakerne fylle ut arbeidsark på eportal.skilnet.no.

Avtal tid og sted for neste gruppemøte, føres inn i eportal.

Underskrift på presensliste – skannes/tas bilde av og leveres til kontakt@skilnet.no

Fjern deltakerne som ikke deltok fra møteoversikten i eportal.

FYLL UT "ARBEIDSARK FOR VEILEDER" ETTER MØTET

Etter hvert møte ønsker vi i SKIL tilbakemelding fra deg som veileder slik at vi kan, men vekt på din feedback, se på aktuelle endringer for å gjøre møtene bedre.

Du trenger ikke bruke mye tid, men dersom du har spesifikke punkter som du ønsker å dele med oss, setter vi stor pris på at du setter av tid til dette.

Skjema for tilbakemelding finner du her: ARBEIDSARK VEILEDER

DEFINISJONER

Kontaktperson: SKILs´ kontaktperson på det enkelte kontoret
IT-kontaktperson: IT-ansvarlig på det enkelte kontor
Gruppeleder: Leder for gruppen (kan være sammensatt av flere kontor)
Veileder: SKILs´ veileder, spesialist i kvalitetsarbeid