www.skilnet.no

Vi er SKIL – Senter for Kvalitet i Legekontor!

SKIL er etablert og eiet av Legeforeningen med underforeninger. Vi skreddersyr kvalitetsarbeid til norske legekontor, og ønsker å inkludere både leger, helsesekretærer og annet helsepersonell. Vårt første tema som vi lanserer nå er legemiddelgjennomgang .

Aktiviteter i regi av SKIL gir tellende poeng til legers etter- og videreutdanning.