A G E N D A

VEILEDERSAMLING 2018 13.-14. APRIL

FREDAG 13.april

1000 – 1030
Velkomst og presentasjonsrunde
v/Nicolas Øyane og Karianne Alvilde Gether

1030 – 1200
SKIL og de utsatte pasientgruppene. Hvorfor har vi laget et kurs om de utsatte pasientgruppene? Hvem er de, hvordan finner vi de og hvordan kan de best ivaretas?
v/Roger Veiby

1200 – 1245
LUNSJ & INNSJEKK

1245 – 1345
Suksess og utfordringer i helhetlige pasientforløp
v/Anders Grimsmo

1345 – 1430
Realiteten, visjon og planer – Pasientforløp – Bergen kommune
v/Medisinsk Fagsjef, Trond Egil Hansen

1430 – 1445
PAUSE

1445 – 1600
Diskusjon
Utfordring med oppfølging av utsatte pasientgrupper i dag.
v/Trond Egil Hansen og SKIL

1600 – 1630
Primærhelseteam (PHT)
v/Rolf Windspoll

1630 – 1700
Pasientforløp i Sandefjord Kommune
v/Fastlege Susanne Prøsch

1700 – 1715
PAUSE

1715 – 1830
Diskusjon
Hvordan kan vi forbedre oppfølging av utsatte pasientgrupper i fremtiden? Primærhelseteam (PHT)

v/Rolf Windspoll, Susanne Prøsch og SKIL

2000
MIDDAG – ROAST, SCANDIC ØRNEN

LØRDAG 14.april

0830 – 0930
Veilederrollen
Hva kreves for å veilede kolleger. Enkelt og håndterlig | Veiledersamling | onlinekurs i ePortalen

v/Janecke Thesen og Richard Hagen

0930 – 1015
Pasientsikkerhetsprogrammet
Hvordan forbedre samhandlingen mellom helsepersonell?

v/Ida Rømuld, Rådgiver/Prosjektleder PSP

1015 – 1045
Presentasjon
Kvalitetsforbedringsprosjekt for en utsatt pasientgruppe (KOLS). Forbedringsutdanning for leger

v/Peter Christersson

1045 – 1115
PAUSE & UTSJEKK

1115 – 1245
Rollespill
Pasientforløp i praksis – veilederrollen på et gruppemøte

v/Andrea Valberg

1245 – 1300
Oppsummering og avslutning
v/Nicolas Øyane

1300
LUNSJ & AVREISE