Hev kvaliteten med SKIL

Usikker på hva vi driver med? Les mer om Senter for Kvalitet i Legetjenester her

Midlertidig refusjonsordning

Nå kan du søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet.

NB! Dette er en enkeltbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet, og refusjonsordningen gjelder så lenge bevilgningen rekker.

Nyheter

Vi feirer i dag – SKIL har blitt en stiftelse

Vi feirer stiftelsesdatoen og endelig sikring av videre drift med kake på kontoret i Bergen. Hurra for kvalitetsarbeid i legetjenester!

Kommunesamarbeid og refusjonsordning

Kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs

Midlertidig refusjonsordning

Næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs