Bidra til økt kvalitet
på legekontor
i din kommune

Meld deg på våre
klliniske emnekurs
& e-læringskurs!

Bli med på SKIL-Forum
"Data til forbedring"
1. april 2020

Bidra til økt kvalitet
på legekontor
i din kommune.

SKIL-Forum
1. april 2020
"Data til forbedring"

Velkommen fastleger, veiledere, kommunale helseledere og kommuneoverleger.

Bidra til økt kvalitet på
legekontorene i 
kommunen

Informasjon til nye og aktive
veiledere i SKIL-veilederteam

Mer informasjon rundt
alle aktuelle tema i SKIL

Logg inn i ePortalen for å få
tilgang til din egen kursoversikt

Meld deg på våre
kliniske emnekurs
& e-læringskurs

SKIL har fokus på
viktige faglige tema

Uttrekk fra journalsystemet
gir deg oversikt over praksis

Kun du har tilgang til
dine data

97% har gjort positive endringer
etter fullført SKIL-kurs!

Nefle
Nettside for legekontor
Intuitivt. Brukervennlig. Prisgunstig.