fbpx

SKILs beslutningsstøtte for å vurdere om Paxlovid skal gis finner du her: Beslutning.no

Kom i gang med SKIL-kurs og hev kvaliteten på ditt legekontor

SKIL-kurs handler om praktisk kvalitetsforbedring, det er enkelt og håndterlig – les mer om hvordan dere kommer i gang her

SKIL-Forum 22. mars 2023

Vanlig, viktig og vanskelig – oppfølging av skrøpelige eldre

Hvordan kan vi finne og gi mest til de som trenger tjenesten mest? Hvordan forebygge og sikre god informasjonsflyt? Velkommen til SKIL-Forum – et nasjonalt kvalitetsforum for legetjenester og en møteplass for deg som ønsker bedre samarbeid, kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjeneste.

Se program

Velkommen til SKIL

Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester, SKIL arbeider for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus.

SKIL tilbyr kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis.

Styret består av representanter fra Legeforeningen med underforeninger.

Gjør positive endringer i din kommune

94% av legene som har fullført SKILs kvalitetspakker har gjort positive endringer i sin praksis – vil du heve kvaliteten i din kommune?

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS.

Refusjonsordningen

Søk praksiskompensasjon og refundert kursavgift for kurs i kvalitetsarbeid.

Den 16.8.2021 utlyste Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet at næringsdrivende fastleger, fastlegevikarer og kommuner med ansatte fastleger/vikarer kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet.

Kurs for gruppeledere

I forkant av kursstart anbefaler vi alle gruppeledere å fullføre gruppelederkurset – som gir god innføring i verktøyene som brukes underveis i kurset.

Nyheter

Bedre kvalitet i e-konsultasjon

Målet med e-konsultasjonskurset er å gi deg bedre oversikt over egen praksis og mulighet til å bedre kvalitet og pasientsikkerhet rundt bruk av e-konsultasjoner.

Over 100 pasienter er frie for Vanedannende legemidler

Tilbakemeldingene så lang er at kurset har bidratt til økt kvalitet på forskrivning av vanedannende legemidler.

NEFLE følger WCAG 2.1-standaren

Nye krav gjelder for offentlig sektor fra 1. februar 2023. SKILs nettsideløsning NEFLE har fulgt kravene fra dag 0.