Hev kvaliteten med SKIL

Klar, ferdig, COVAX

For å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet rundt Covid-vaksineringen har SKIL lansert lynkurset COVAX. Det er gratis og søkt tellende til etter- og videreutdanningen for allmennleger.

Nyheter

Ny referansegruppe

SKIL kaller inn til første møte med ny ekstern referansegruppe.

Julehilsen fra SKIL

Takk for den betydelige innsatsen dere alle har vist under Covid-pandemien.

SKIL i BMJ Journals

How well did norwegian general practice prepare to adress the COVID-19 pandemic?