Bidra til økt kvalitet på
legekontorene i 
kommunen

Informasjon til nye og aktive
veiledere i SKIL-veilederteam

Mer informasjon rundt
alle aktuelle tema i SKIL

Logg inn i ePortalen for å få
tilgang til din egen kursoversikt

N Y H E T E R

50 gratis kursplasser revet bort!

I forbindelse med Allmennmedisink våruke 6. – 10. mai, lanserte SKIL sitt nye kliniske emnekurs «Kloke Valg». I forbindelse med lanseringen delte vi ut 50…

Read More

Nytt emnekurs fra SKIL

I forbindelse med Allmennmedisink våruke 6. – 10. mai, lanserer SKIL sitt nye kliniske emnekurs «Kloke Valg». SKIL deler stand med Legeforeningen 7. og 8….

Read More

120 deltakere, fra 56 kommuner fordelt på 17 fylker!

Det er med stor glede at vi om bare 6 dager ønsker velkommen til vår første SKIL-Konferanse med tema «hvordan kan fastlegeordningen ledes og forbedres»….

Read More

Fokus på viktige
faglige tema

Uttrekk fra journalsystemet
gir deg oversikt over praksis

Kun du har tilgang til
dine data

97% har gjort positive endringer
etter fullført SKIL-kurs!