fbpx

Kom i gang med SKIL-kurs og hev kvaliteten på ditt legekontor

SKIL-kurs handler om praktisk kvalitetsforbedring, det er enkelt og håndterlig – les mer om hvordan dere kommer i gang her

Refusjonsordningen

Søk praksiskompensasjon og refundert kursavgift for kurs i kvalitetsarbeid.

Den 16.8.2021 utlyste Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet at næringsdrivende fastleger, fastlegevikarer og kommuner med ansatte fastleger/vikarer kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet.

Velkommen til SKIL

Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester, SKIL arbeider for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus.

SKIL tilbyr kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis.

Styret består av representanter fra Legeforeningen med underforeninger.

Gjør positive endringer i din kommune

94% av legene som har fullført SKILs kvalitetspakker har gjort positive endringer i sin praksis – vil du heve kvaliteten i din kommune?

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS.

Kurs for gruppeledere

I forkant av kursstart anbefaler vi alle gruppeledere å fullføre gruppelederkurset – som gir god innføring i verktøyene som brukes underveis i kurset.

Nyheter

Legemiddelgjennomgang – en SKIL-historie

Kvalitetspakken Legemiddelgjennomgang er SKILs første kliniske emnekurs, og det har vært mange endringer siden 2015.

Et samarbeid med felles ønske om kvalitetsforbedring

Nytt SKIL-kurs om diabetes (kronisk sykdom) ble lansert 1. mai i samarbeid med Noklus og Diabetesforbundet

Dato er satt, 22.3.2023 arrangeres SKIL-Forum

Dato for neste års SKIL-Forum 2023 er satt til 23. mars – vi ses på Scandic Flesland Airport