Kom i gang med SKIL-kurs og hev kvaliteten på ditt legekontor

SKIL-kurs handler om praktisk kvalitetsforbedring, det er enkelt og håndterlig – les mer om hvordan dere kommer i gang her

Velkommen til SKIL

Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester, SKIL arbeider for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus.

SKIL tilbyr kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis.

Styret består av representanter fra Legeforeningen med underforeninger.

Gjør positive endringer i din kommune

94% av legene som har fullført SKILs kvalitetspakker har gjort positive endringer i sin praksis – vil du heve kvaliteten i din kommune?

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS.

Kurs for gruppeledere

I forkant av kursstart anbefaler vi alle gruppeledere å fullføre gruppelederkurset – som gir god innføring i verktøyene som brukes underveis i kurset.

Nyheter

God helse og livskvalitet handler også om seksualitet

God helse og livskvalitet handler også om pasientens seksualitet. SHL – et nytt og annerledes SKIL-kurs.

Bedre ordinering og rekvirering av legemidler med VLM

Nye verktøy fra SKIL skal bidra til fornuftig bruk av vanedannende legemidler – les mer om prosjektet og bakgrunnen for tema.

SKIL lanserer ny kvalitetspakke i vanedannende legemidler

Synes du ordinering og rekvirering av vanedannende er vanskelig? SKILs kvalitetspakke gir deg kompetanse og tips om nye verktøy.