fbpx

Kom i gang med SKIL-kurs og hev kvaliteten på ditt legekontor

SKIL-kurs handler om praktisk kvalitetsforbedring, det er enkelt og håndterlig – les mer om hvordan dere kommer i gang her

Verdens seksuelle helse dag feires 4. september

Hva er fint med seksualitet og hvordan seksualitet kan være en ressurs i livet?

Ta SKIL-kurset (kvalitetspakken) «Sunn seksuell helse hele livet» for å få mer kunnskap om ivaretakelse av seksuell helse i helse-og omsorgstjenesten, og bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen. Kurset er utviklet i samarbeid med Helsestasjon for kjønn og seksualitet.

Velkommen til SKIL

Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester, SKIL arbeider for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus.

SKIL tilbyr kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis.

Styret består av representanter fra Legeforeningen med underforeninger.

Gjør positive endringer i din kommune

94% av legene som har fullført SKILs kvalitetspakker har gjort positive endringer i sin praksis – vil du heve kvaliteten i din kommune?

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS.

Kurs for gruppeledere

I forkant av kursstart anbefaler vi alle gruppeledere å fullføre gruppelederkurset – som gir god innføring i verktøyene som brukes underveis i kurset.

Nyheter

Et samarbeid med felles ønske om kvalitetsforbedring

Nytt SKIL-kurs om diabetes (kronisk sykdom) ble lansert 1. mai i samarbeid med Noklus og Diabetesforbundet

Dato er satt, 23.3.2023 arrangeres SKIL-Forum

Dato for neste års SKIL-Forum 2023 er satt til 23. mars – vi ses på Scandic Flesland Airport

God helse og livskvalitet handler også om seksualitet

God helse og livskvalitet handler også om pasientens seksualitet. SHL – et nytt og annerledes SKIL-kurs.