SETT KVALITET I FOKUS

Senter for Kvalitet i Legekontor tilbyr verktøy for kvalitetsarbeid til ditt legekontor.
Det er enkelt og gratis å komme i gang – Bli med i SKIL!

Fokus på viktige
faglige tema

Uttrekk fra journalsystemet
gir deg oversikt over praksis

Kun du har tilgang til
dine data

97% har gjort positive endringer
etter fullført SKIL-kurs!

Mer informasjon rundt
alle aktuelle tema i SKIL

Bidra til økt kvalitet på
legekontorene i 
kommunen

Informasjon til nye og aktive
veiledere i SKIL-veilederteam

Logg inn i ePortalen for å få
tilgang til din egen kursoversikt

N Y H E T E R