fbpx

Psykt urettferdig!

Velkommen til SKIL-Forum 8. februar 2024

SKIL-Forum vil ha fokus på de betydelige helseforskjellene hos pasienter med psykisk sykdom – hvordan kan vi bidra til å redusere disse forskjellene? Programmet er klart og vi kan love et engasjerende arrangement, gode diskusjoner, hyggelige kollegamøter og viktig tematikk for alle som jobber i kommunehelsetjenesten.

Nyheter

Utvidet refusjonsordning!

Nå får fastleger refundert kursavgift inntil 7000,- kr per kurs og praksiskompensasjon inntil 6 hele dager.

Nå kan du forbedre hva du vil!

Gjennom SKILs nye kliniske emnekurs Grunnkurs i kvalitetsarbeid for legekontor kan du nå forbedre det du måtte ønske på legekontoret.

Bedre kvalitet i radiologi-henvisninger

Sammen med Helse Bergens prosjekt Verdibasert Radiologi i Vest har SKIL utviklet et kurs for å bedre kvalitet på radiologihenvisninger.