PÅMELDING

Se vår kursoversikt her

INFORMASJON

Informasjon om SKIL

NYHETSBREV

Motta nyhetsbrev fra SKIL

KONTAKT

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Senter for Kvalitet i Legekontor!

HVORFOR SKIL?

God kvalitet på legekontor er viktig for både pasientene og de som jobber der. Kvalitetsarbeid gir bedre kontroll og oversikt over egen praksis, og fører til kontinuerlig forbedring. Det bidrar også til bedre prioritering av tid og ressurser på det som er viktig. SKIL tilbyr hjelp til kvalitetsarbeide tilpasset legekontor.

HVORDAN FÅ TID TIL KVALITETSARBEID?

Det er nødvendig å ta hensyn til legekontorenes rammebetingelser både når det gjelder tid og økonomi. Derfor benytter SKIL allerede etablerte arenaer som personalmøter og smågrupper, fremfor å introdusere ny og tidkrevende møtevirksomhet.

HVORFOR KVALITETSARBEID?

Det er mulig å vurdere praksis basert på kvalitetsindikatorer. Indikatorer kan være alt fra ventetid på time til hvor ofte man gjennomfører legemiddelgjennomgang. Ved å vurdere og diskutere indikatorer kommer man frem til hva som bør forbedres. SKIL ønsker også å etablere et anonymt kvalitetsregister for norsk allmennpraksis.

Copyright 2016 - SKIL AS. All Rights Reserved