Bidra til økt kvalitet på
legekontorene i 
kommunen

Informasjon til nye og aktive
veiledere i SKIL-veilederteam

Mer informasjon rundt
alle aktuelle tema i SKIL

Logg inn i ePortalen for å få
tilgang til din egen kursoversikt

N Y H E T E R

Vårt EPJ-løft

Ta SKILs kliniske emnekurs «Vårt EPJ-løft» (15 poeng). Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for E-helse. I dette kurset gjennomgås funksjoner som er utviklet…

Read More

50 gratis kursplasser revet bort!

I forbindelse med Allmennmedisink våruke 6. – 10. mai, lanserte SKIL sitt nye kliniske emnekurs «Kloke Valg». I forbindelse med lanseringen delte vi ut 50…

Read More

Nytt emnekurs fra SKIL

I forbindelse med Allmennmedisink våruke 6. – 10. mai, lanserer SKIL sitt nye kliniske emnekurs «Kloke Valg». SKIL deler stand med Legeforeningen 7. og 8….

Read More

Fokus på viktige
faglige tema

Uttrekk fra journalsystemet
gir deg oversikt over praksis

Kun du har tilgang til
dine data

97% har gjort positive endringer
etter fullført SKIL-kurs!