D A S H B O A R D

RESULTATER FRA SKIL – DATA/STATISTIKK OPPDATERES HVER TIME

K A P I T L E R

Antall deltakere: Statistikk over hvor mange som har fullført de ulike SKIL-kursene og lastet ned kursbevis (sist oppdatert 16.02.18)

LMG | Legemiddelgjennomgang: Tilbakemelding fra brukerne som deltar eller har deltatt på SKILs emnekurs i Legemiddelgjennomgang (oppdateres kontinuerlig)

BOA | Bedre oversikt antibiotika: Tilbakemelding fra brukerne som deltar eller har deltatt på SKILs emnekurs i Riktigere antibiotikaforskrivning (oppdateres kontinuerlig). Foreløpig har ingen deltakere deltatt på 3. gruppemøte.

PUG | Gode pasientforløp: Tilbakemelding fra brukerne som deltar eller har deltatt på SKILs emnekurs i Gode pasientforløp (oppdateres kontinuerlig). Foreløpig har ingen deltakere deltatt på 2. eller 3. gruppemøte.

Grunnpakken: GKL | Grunnkurs, Kvalitetsarbeid i  Legekontor, OKT | Orden og Kvalitet med Trinnvis, KER | Kvalitet i e-Resept

D E L T A K E R E

Totalt antall påmeldte deltakere på SKILs kliniske emnekurs per 21.03.19:

LMG | Legemiddelgjennomgang: 730
RAF | Riktigere antibiotikaforskrivning: 371
PUG | Pasientforløp for utsatte gruppe: 261

Siden er under kontinuerlig forbedring og ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du har innspill eller spørmål.

Loading

Her vises antall deltakere som har fullført kurs og lastet ned kursbevis til SKILS ulike kurs.

Loading

Figuren over viser totalt antall nye brukere i SKIL ePortal per måned.

L M G | G E N E R E L T

Loading
Loading
Loading

L M G | F Ø R S T E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

L M G | A N D R E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

L M G | T R E D J E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

B O A | G E N E R E L T

Loading
Loading
Loading

R A F | F Ø R S T E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

R A F | A N D R E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

R A F | T R E D J E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

P U G | G E N E R E L T

Loading
Loading
Loading

P U G | F Ø R S T E   G R U P P E M Ø T E

Loading

Loading

Loading

P U G | A N D R E   G R U P P E M Ø T E

Loading
Loading
Loading

P U G | T R E D J E   G R U P P E M Ø T E

Loading
Loading
Loading

G K L | Grunnkurs, Kvalitetsarbeid for Legekontor

Loading

Loading

Loading

O K T | Orden og Kvalitet med Trinnvis

Loading

Loading

Loading

K E R | Kvalitet i e-Resept

Loading

Loading

Loading