D A S H B O A R D

RESULTATER FRA SKIL – DATA/STATISTIKK OPPDATERES HVER TIME

K A P I T L E R

Antall deltakere: Statistikk over hvor mange som har fullført de ulike SKIL-kursene og lastet ned kursbevis (sist oppdatert 16.02.18)

LMG | Legemiddelgjennomgang: Tilbakemelding fra brukerne som deltar eller har deltatt på SKILs emnekurs i Legemiddelgjennomgang (oppdateres kontinuerlig)

RAF | Riktigere antibiotikaforskrivning: Tilbakemelding fra brukerne som deltar eller har deltatt på SKILs emnekurs i Riktigere antibiotikaforskrivning (oppdateres kontinuerlig). Foreløpig har ingen deltakere deltatt på 3. gruppemøte.

PUG | Gode pasientforløp: Tilbakemelding fra brukerne som deltar eller har deltatt på SKILs emnekurs i Gode pasientforløp (oppdateres kontinuerlig). Foreløpig har ingen deltakere deltatt på 2. eller 3. gruppemøte.

Grunnpakken: GKL | Grunnkurs, Kvalitetsarbeid i  Legekontor, OKT | Orden og Kvalitet med Trinnvis, KER | Kvalitet i e-Resept

D E L T A K E R E

Aggregert statistikk fra journaluttrekksdata vil presenteres i løpet av mai 2018.
Totalt antall påmeldte deltakere på SKILs kliniske emnekurs per 27.02.18:

LMG | Legemiddelgjennomgang: 503
RAF | Riktigere antibiotikaforskrivning: 261
PUG | Pasientforløp for utsatte gruppe: 110

Siden er under kontinuerlig forbedring og ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du har innspill eller spørmål.

Her vises antall deltakere som har fullført kurs og lastet ned kursbevis til SKILS ulike kurs.

Figuren over viser totalt antall nye brukere i SKIL ePortal per måned.

L M G | G E N E R E L T

L M G | F Ø R S T E   G R U P P E M Ø T E

L M G | A N D R E   G R U P P E M Ø T E

L M G | T R E D J E   G R U P P E M Ø T E

R A F | G E N E R E L T

R A F | F Ø R S T E   G R U P P E M Ø T E

R A F | A N D R E   G R U P P E M Ø T E

R A F | T R E D J E   G R U P P E M Ø T E

P U G | G E N E R E L T

P U G | F Ø R S T E   G R U P P E M Ø T E

P U G | A N D R E   G R U P P E M Ø T E

P U G | T R E D J E   G R U P P E M Ø T E

G K L | Grunnkurs, Kvalitetsarbeid for Legekontor

O K T | Orden og Kvalitet med Trinnvis

K E R | Kvalitet i e-Resept