SYSVAK

«Raskere import av vaksiner fra SYSVAK» er et av innspillene som er sendt inn til undersøkelsen om de nye funksjonene i journalsystemet. Er dette noe du også ønsker deg? Ønsker du andre funksjoner? Hvilke?

  • PLO meldinger journalføres?
  • Helsenorge med sikre meldinger og timebok?
  • Et bedre system for registrering av tidligere sykdommer?

Fortell oss hva du ønsker å se i fremtidens journalsystem og påvirk din EPJ-hverdag.

Si den mening her: https://eportal.skilnet.no/public/task/133

Litt om undersøkelsen:
EPJ-løftet skal utvikle ny funksjonalitet i journalsystemene og er et samarbeid mellom Legeforeningen og Direktoratet for ehelse. Målet er at funksjonaliteten skal gjøre behandlingen tryggere for pasienten og hverdagen enklere for legekontoret.

Vi ønsker gjennom denne undersøkelsen å vite hva DU som kliniker tror vil være nyttig i din praksis!

Vi gir penger til lenger uten grenser avhengig av antall svar:

> 100 svar: 2000 kr
> 200 svar: 4000 kr
> 500 svar: 7000 kr
> 1000 svar: 10.000 kr

Lykke til!