SKIL hever kvaliteten i legetjenester utenfor sykehusene

Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester har pasientsikkerhet i fokus. Vi jobber for å heve kvaliteten i fastlegeordningen og andre legetjenester utenfor sykehusene. Det gjør vi gjennom kurs for leger, kvalitetsseminar for kommuner, forskning og faglige innspill til myndighetene.

Kvalitetsarbeidet skal skape en endringskultur som forebygger feilbehandling og pasientskader. Vi gir legene verktøy, data og møteplasser for å bedre kvaliteten ved egen praksis. Våre kurs og kvalitetsseminarer har allerede resultert i store endringer blant legene, blant annet i utskriving av medisiner.

De siste ti årene har mer enn 6000 leger og helsepersonell deltatt på våre kurs- og kvalitetsseminar. Vi utvikler hele tiden nye kurs rettet mot leger utenfor sykehusene og legger til nye kvalitetsseminar for kommunene.

SKIL ble etablert av Den Norske Legeforening i 2014, og har siden 2021 vært en stiftelse med delvis statlig finansiering. Stiftelsen har hovedkontor i Bergen og har åtte ansatte. Daglig leder er Misha Bowles Østervold (bildet). Ledergruppen består forøvrig av fag- og innovasjonsdirektør Nicolas Øyane og økonomi- og administrasjonssjef Camilla Christensen.

Ansatte

P1000068

Misha B. Østervold
e-post: [email protected]

Daglig leder

Skjermbilde 2023-05-13 kl. 11.02.07

Nicolas Øyane
e-post: [email protected]

Fag- og innovasjonsdirektør
Fastlege, Alrek Legesenter

camilla christensen skil

Camilla Christensen
e-post: [email protected]

Økonomi- og administrasjonssjef
HR-leder og styresekretær

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svein Ove Søreide
e-post: [email protected]

Kommunikasjonsrådgiver

rogerveiby

Roger Veiby
e-post: [email protected]

Seniorrådgiver
Fastlege, Slettebakken Legesenter

janickegl

Janicke Gruehagen Lyngøy
e-post: [email protected]

Kundeansvarlig

IMG_2857

Mona Alvestad
e-post: [email protected]

Seniorrådgiver
Fastlege

Skjermbilde 2023-04-25 kl. 11.04.29

Ana Cascante
e-post: [email protected]

Kontormedarbeider

Alrek Helseklynge

SKIL holder til i Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, Fløy B – 4 etg. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Les mer om helseklyngen på Alreks egen nettside

Styret

Norsk forening for allmennmedisin
Marte Kvittum Tangen / Styreleder
Torgeir Hoff Skavøy / Vara

Den norske legeforening
Lars Duvaland / Styremedlem
Hanne Riise-Hanssen / Vara

Allmennlegeforeningen
Nils Kristian Klev / Styremedlem
Else Worren Nygård / Vara

Norsk samfunnsmedisinsk forening
Frode Engtrø / Styremedlem
Guro Steine Letting / Vara

Praktiserende spesialisters landsforening
Frøydis Olafsson / Styremedlem
Yngvild Hannestad/ Vara

Sentralstyret i Legeforeningen
Athar Ali Tajik
/ Styremedlem
Geir Riise / Vara

Referansegruppe

Bjørn Bjorvatn / Praksisnett

Ingrid Keilegavlen Rebnord / IGS, UiB

Morten Finckenhagen / Statens Legemiddelverk

Olav Isak Sjøflot / Helsedirektoratet

Stefan Hjørleifsson / IGS, UiB

Sigurd Høye / ASP

Torun Risnes / KS

Barbro Monefeldt / Bydelsoverlege, Sagene, Oslo

Jørn Ossum / Veileder og fastlege

Gunnar Frode Olsen / Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, NFA

Jannicke Bruvik / Pasient- og brukerombudet i Vestland