fbpx

Kontakt

Besøksadresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen
Postadresse: PB 2303, Møllendal, 5867 Bergen
Telefon: 94 20 70 70
e-post: [email protected]

Verdiord

Med kunnskap og engasjement skaper vi kvalitet for alle.

Hva driver vi med?

SKIL tilbyr alle leger i Norge poenggivende kurs som er tuftet på kvalitetsarbeid som skal heve kvaliteten på legekontor ved hjelp av refleksjon og måling i praksis. Ved å lose legekontorene gjennom et kurs utviklet av SKIL dekkes også §7 i fastlegeforskriften som kommunene i Norge har ansvar for å følge. Målet med å gjennomføre et SKIL-kurs er å heve legenes faglige kompetanse samtidig som de lærer å jobbe smartere og mer målrettet.

Historie

2014: SKIL AS ble stiftet med Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Praktiserende spesialisters landsforening som eiere. Styret og eierne arbeidet for offentlig medvirkning i SKIL og i 2021 ble aksjeselskapet omdannet til en stiftelse.

2021: Stiftelsens formål er å arbeide for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus. Stiftelsen Senter for Kvalitet i Legetjenesters drift skal ikke baseres på fortjeneste. Opptjent overskudd skal disponeres for å realisere stiftelsens formål, herunder tilby kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis. Stiftelsen holder til i Bergen i Alrek Helseklynge.

Alrek Helseklynge

SKIL holder til i Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, Fløy B – 4 etg. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Les mer om helseklyngen på Alreks egen nettside

Ansatte

Skjermbilde 2023-05-13 kl. 11.02.07

Nicolas Øyane
e-post: [email protected]

Daglig leder
Fastlege, Alrek Legesenter

rogerveiby

Roger Veiby
e-post: [email protected]

Seniorrådgiver
Fastlege, Slettebakken Legesenter

richardhagen

Richard Hagen
e-post: [email protected]

Seniorutvikler
IT-ansvarlig

camilla christensen skil

Camilla Christensen
e-post: [email protected]

Økonomi- og administrasjonssjef
HR-leder • Styresekretær

MicrosoftTeams-image

Misha B. Østervold
e-post: [email protected]

Kursutviklingsansvarlig
Prosjektleder

janickegl

Janicke Gruehagen Lyngøy
e-post: [email protected]

Kundeansvarlig
Ansvarlig for kommunesamarbeid

maja jaakson skil

Maja Jaakson
e-post: [email protected]

Senior UX-ingeniør

skilforum_logo_2023c

Mona Alvestad
e-post: [email protected]

Seniorrådgiver
Fastlege

cv pi 4

Ana Cascante de Quadras
e-post: [email protected]

Kontormedarbeider
Kurstekniker

skilforum_logo_2023c
skilforum_logo_2023c

Mona Alvestad
e-post: [email protected]

Faglig rådgiver

skilforum_logo_2023c

Mona Alvestad
e-post: [email protected]

Faglig rådgiver

Styret

Norsk forening for allmennmedisin
Marte Kvittum Tangen / Styreleder
Torgeir Hoff Skavøy / Vara

Den norske legeforening
Lars Duvaland / Styremedlem
Hanne Riise-Hanssen / Vara

Allmennlegeforeningen
Nils Kristian Klev / Styremedlem
Peter Christersson / Vara

Norsk samfunnsmedisinsk forening
Frode Engtrø / Styremedlem
Tom Sundar / Vara

Praktiserende spesialisters landsforening
Frøydis Olafsson / Styremedlem
Alexandros Stefou / Vara

Sentralstyret i Legeforeningen
Athar Ali Tajik
/ Styremedlem
Geir Riise / Vara

Referansegruppe

Bjørn Bjorvatn / Praksisnett

Ingrid Keilegavlen Rebnord / IGS, UiB

Morten Finckenhagen / Statens Legemiddelverk

Olav Isak Sjøflot / Helsedirektoratet

Stefan Hjørleifsson / IGS, UiB

Sigurd Høye / ASP

Torun Risnes / KS

Barbro Monefeldt / Bydelsoverlege, Sagene, Oslo

Jørn Ossum / Veileder og fastlege

Gunnar Frode Olsen / Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, NFA

Jannicke Bruvik / Pasient- og brukerombudet i Vestland