Nefle | FAQ

Hva lurer du på?

Nefle | FAQ

Hva lurer du på?

Hva er Nefle?

Nefle, eller “Nettside for Legekontor” er en ny og moderne nettsideløsning som er utviklet av Senter for Kvalitet i Legekontor – SKIL AS. SKIL er eiet av Legeforeningen og prosjektet som går under navnet Nefle er finansiert på midler fra Fond for Kvalitet og Pasientsikkerhet. Nettsideløsningen skal bygge opp under kvalitetsarbeid på legekontor i tillegg til å være intuitiv (for legekontoret) brukervennlig (for pasienten) og prisgunstig (slik at alle kan benytte seg av løsningen).

Hva koster nettsideløsningen Nefle? (Pris)

Fast etableringskostnad: Kr. 7.000 inkl. mva. (engangssum)
Driftskostnad, per 12 md.: Kr. 5.000 inkl. mva

Hva koster Nefle Video? (Pris)

Kr. 400 inkl. mva. pr mnd.

Vi sender kun faktura de månedene Nefle Video er benyttet.
Prøv gratis i en hel kalendermåned.
Brukere som allerede benytter seg av nettsideløsningen Nefle får 20% rabatt.

Bestilling av Nefle

Dersom du ikke er medlem av SKIL ePortal

Lenke for påmelding finner du på www.nefle.no eller du kan trykke på følgende lenke:
https://eportal.skilnet.no/signup/nefle

Om du ikke har en brukerprofil i SKIL ePortal må du opprette en først.
Når du klikken på lenken vil du automatisk bli sendt til registreringssiden for opprettelse av brukerprofil, dersom du ikke allerede er innlogget i SKIL ePortal.

Fyll inn ønsket brukerprofil detaljer, godta vilkår og klikk på knappen ‘Bli med’.

Du blir deretter videresendt til et nytt skjermbilde hvor du skal velge hvilket legekontor du jobber ved.

Etter at legekontor er valgt blir du videresendt til bestillingssiden for Nefle.

Dersom du allerede er medlem av SKIL ePortal

Når du innlogget i SKIL ePortal finner du valget Nefle i menyen til venstre.

Klikke på Nefle og velg deretter ‘Rediger nettside’.
Du kommer deretter til bestillingssiden for Nefle.
Fyll inn informasjonen som er etterspurt.

Etter at informasjonen er fyllt inn og vilkår og betingelser er akseptert vil du bli bedt om å bekrefte kjøpet. Husk å fylle inn rabattkode om du har denne.

Etter at kjøpet er bekreftet vil du bli videresendt til oppsett for nettsiden.

Se ‘Oppsett av nettside‘ for informasjon om stegene videre.

Oppsett

Etter at bestilling av Nefle er fullført må oppsett av nettsiden utføres.
Du blir automatisk videresendt til oppsett etter endt bestilling, men om man ønsker å utføre oppsettet i etterkant kan dette gjøres ved å følge denne lenken:
https://oppsett.nefle.no

Oppsettet består av 5 steg hvor du blir bedt om å fylle inn litt informasjon.

STEG 1

Du må velge mellom ‘Eget domene’ og ‘Nefle.no-domene’.

 • Eget domene: Velg dette dersom legekontoret eier sitt eget domene.
  Dersom legekontoret ikke eier sitt eget domene men ønsker å anskaffe dette så må dette gjøres først. Vi anbefaler å kjøpe og administrere egne domener via www.domeneshop.no
 • Nefle.no domene: Dersom legekontoret ikke ønsker å eie eget domene kan vi tilby et under-domene på Nefle.no , det kan f.eks se slik ut legekontor.nefle.no

STEG 2

Det skal her velges hvilke digital timebestillingsløsning man bruker.

Velg mellom:

 • HelseNorge
 • PasientSky
 • CGM ePortal / Besøklegen.no
 • Ingen (dersom legekontoret ikke benytter en digital timebestillingsløsning)

Om legekontoret tilbyr time eller reseptbestilling via SMS skriver man inn telefonnummeret som pasienten skal sende SMS til, samt kodeordet som skal brukes dersom dette er aktuelt.

Om legekontoret tilbyr videokonsultasjon skrives lenken (nettadressen) inn her.
Lenken får du oppgitt av din tilbyder.

STEG 3

Ansatte registrert i Helfo-registeret som er tilknyttet legekontoret vil automatisk være forhåndsvalgt.
Eventuelle vikarer vil muligens måtte legges inn manuelt.
Klikk da på knappen ‘Legg til ny ansatt’

Du kan enkelt legge til bilde for en ansatt samt redigere tilhørende tekst ved å klikke på knappen ‘Rediger’, for den aktuelle ansatte.

STEG 4

Det legges automatisk til åpningstider for hver av følgende kategori:

 • Telefon
 • Kontor
 • Laboratorium

Åpningstidene for de ulike kategoriene må endres hver for seg.

Forhåndsdefinerte åpningstider er 08:00 til 16:00 mandag til fredag.

Dersom åpningstidene er lik for alle dager og det er ønskelig å endre åpningstidene kan dette gjøres på en enklere måte enn å endre èn og èn dag, gjør som følger:

 • Slett åpningstiden for hver av dagene
 • Under ‘Dager’ velger du de aktuelle dagene og skriver inn riktige klokkeslett, klikk deretter på knappen ‘+ Kopier’.

Dersom man har flere åpningstider i løpet av en dag, f.eks 08:00 til 13:00 og senere 16:00 til 19:00 er det mulig dette til ved å følge punkt 2 ovenfor, eller ved å klikke på knappen ‘+ Legg til’.

Det er forøvrig viktig å legge til lunsj tidene. Besøkende til nettsiden vil da få tydelig informasjon om dette samt informasjon om når tjenesten åpner igjen.

STEG 5

Du er nå klar til å opprette nettsiden.

Klikk på knappen ‘Opprett nettsiden’

Dette gjør nettsiden tilgjengelig på vår server, men hvis du har eget domene må dette først konfigureres før besøkende ser nettsiden.

Administrering av tilganger

Tildele og fjerne tilganger:

Tildeling og fjerning av rettigheter til å redigere nettsiden gjøres via SKIL sin ePortal.
Du kan her velge hvilke leger og helsesekretærer ved legekontoret som har rettigheter til å redigere nettsiden. Det er kun registrert IT-ansvarlig og kontaktperson ved legekontoret som har nødvendige rettigheter til å tildele overnevnte rettigheter.

Du kan få tilgang til administrasjon av brukertilgang på to ulike måter:

 1. Logg på SKIL sin ePortal, velg ‘Nefle’ i menyen til venstre, velg deretter ‘Brukertilgang’.
 2. Nederst på legekontorets nettside finner du en knapp som heter ‘Administrer tilgang’ , trykk på denne og du blir videresendt til riktig side i SKIL ePortal.

Nederst på denne siden, under overskriften Ansatte, kan du velge hvem som skal ha Nefle tilgang.

Pålogging

Når nettsiden skal redigeres må man først logge på som administrator.
Påloggingsknappen ‘Rediger siden’ finner du nederst på nettsiden (se bilde nedenfor). Når du trykker på denne blir du videresendt til SKIL sin ePortal hvor du logger på med ditt brukernavn og passord tilhørende din SKIL brukerkonto. Etter pålogging blir du videresendt tilbake til legekontorets nettside, som pålogget administrator, og du er nå klar til å redigere nettsiden.

Endre åpningstider

Det er i utgangspunktet 3 kategorier åpningstider; Telefon , Kontor og Laboratorium.
Det er valgfritt hvor mange man ønsker og det er enkelt å fjerne og legge til nye kategorier, eller endre navnet på en eksisterende.

For å endre på åpningstidene må du først være innlogget som administrator, bruk deretter menyen for å navigere til siden ‘Kontakt og åpningstider’.

Øverst på nettsiden er en sammenfatning av alle åpningstidene slik at det er enkelt for besøkende å få et raskt overblikk.

Midt på siden finner man åpningstidene for hver av kategoriene som er lagt inn.
Detaljert visning av åpningstidene får man ved å trykke på den aktuelle kategorien, f.eks Telefon.

Nederst på siden under ‘Annen informasjon’ kan man legge inn nyttig informasjon slik som ferieavvikling. Det er her mulig å legge til flere informasjonssaker, disse vil sakene vil rullere i visningen.

Endre tittel og ikon

Finn sammenfatningen for kategorien du ønsker å endre. (se bilde nedenfor)
Trykk deretter på tilhørende tannhjul.

Man kan her endre tittelen for åpningstidskategorien ved å endre på teksten, i dette eksempelet Telefon.

Endring av tilhørende ikon gjøres ved å trykke på ‘Endre ikon’, og man kan deretter velge blant et utvalg av ikoner som vil passe til den aktuelle tittelen.
Dersom man ikke finner et ikon som passer kan du ta kontakt med support for å høre om muligheten til at et slik ikon legges til.

Endre, legg til og slett åpningstid

For å endre åpningstiden i en åpningstidskategori, så trykker man først på tilhørende tannhjul for hovedelementet.
Deretter trykker man på tilhørende tannhjul for underelementet du ønsker å redigere, i dette eksempelet; Telefon.

Se på eksempel bildet nedenfor.

Her kan man se at det er enkelt å endre åpningstiden for hver av dagene ved å endre tidspunktene som er angitt i de ulike feltene.

Sletting av tidspunkt gjøres ved å trykke på tilhørende papirkurv ikon.
For å unngå uheldig sletting av elementer kreves det ytterligere en bekreftelse på sletting ved at man må trykke på papirkurv ikonet en gang til.

Hvis man f.eks har flere åpningstider i løpet av en dag og har behov for å vise dette til besøkende kan man enkelt legge til flere åpningstider for samme dag ved å trykke på + ikonet tilhørende den aktuelle dagen.

Legg til annen informasjon

Nederst på undersiden ‘Kontakt og åpningstider’ finner man elementet ‘Annen informasjon’.
Annen informasjon er tiltenkt informasjon om f.eks ferieavvikling og uregelmessige åpningstider.

Informasjonen legges til som en nyhet og den vil rullere i visningen sammen med øvrige informasjon. Det er og mulig å tidsbegrense visningen slik at informasjonen skjules etter en angitt dato.

Legg til og endre ansatt

Legg til ny ansatt

For å legge til en ny ansatt klikk på tannhjulet tilhørende ansatt blokken for å aktivere hovedelementet for redigering.
Et hovedelement kan inneholde mange underelementer med hver sin ansatt.

Et nytt underelement (ansatt) legges til ved å trykke på knappen ‘Legg til’ som du finner til venstre i konfigurasjonsmodulen. (se bilde nedenfor / markert med rød sirkel)

Endre informasjon og bilde til ansatte

For å endre på informasjon og/eller bilde til en ansatt klikker du på tannhjulet tilhørende den aktuelle ansatte.

Du kan her;

 • endre informasjonen om den ansatte ved å skrive i tekstfeltet.
 • velge om den ansatte skal presenteres ved bilde eller ikon
 • slette den ansatte
 • velge bilde / ikon av den ansatte

Etter at et spesifikt bilde er valgt vil det i forhåndsvisningen av bildet være mulig å beskjære / trimme bildet dersom f.eks noe i originalbildet ønskes fjernet.

Dersom du bruker smarttelefon vil det og være mulig å ta bilde direkte fra telefonen.

Legg til en nyhet

Ny artikkelfunksjon fra juni 2020.

Du kan nå velge om nyheten kun skal komme på nyhetssiden eller også på banneren øverst på forsiden.

Aktiver redigering av elementet ved å trykke på en av nyhetene i nyhetsbanneren.

 

Trykk på legg til øverst i nyhetsoversikten.

Det opprettes automatisk en nyhet som heter «new article», det er mulig at du må scrolle litt  ned for å finne den. Trykk på blyant-symbolet for å redigere.
Du kan nå redigere tittel og innhold i artikkelen. Du kan også legge til bilder og tekst. Dersom artikkelen skal være med i banneren øverst på forsiden  – trykk da på «Vis i nyhetsrull». Bulletin preview viser da hvordan nyheten vil se ut. Du kan også merke den som gul for ekstra oppmerksomhet. Du kan også slette artikkelen her.

Legg til viktig informasjon

LEGG TIL VIKTIG INFORMASJON

Viktig informasjon som det er ønskelig at pasienten skal legge ekstra godt merke til kan legges til under følgende komponent. Informasjonen lenkes gjerne til en nyhet (men må ikke) som er lagt til på nettsiden.

Når elementet er aktivert for redigering kan man legge inn en beskrivende tekst.
Under konfigurasjonsmodulen til elementet er det mulig å velge om det skal vises en knapp som lenker til nyhetene, eller ikke.

Endre tittel, telfon, adresse og favicon

Aktiver redigering av elementet ved å trykke på tilhørende tannhjulet som du finner til høyre for Meny knappen.

Du kan her endre tittel, telefonnummer, adresse og favicon.
Favicon er et lite ikon som vises i tab’en til nettleseren.

Legg til lenke til underside/ekstern side

Under seksjonen ‘Om legekontoret’ kan man legge til en beskrivelse med tilhørende knapp som peker mot en eksisterende underside eller en ekstern nettside/ressurs.

Etter at man har aktivert et element for redigering kan man;

 • Legge til en beskrivelse
 • Navngi knappen
 • Legge til en URL lenke , enten til en intern side som du velger fra nedtrekkslisten eller til en ekstern side. Ved lenke til en ekstern nettside / ressurs er det viktig at URL’en begynner med https://
  f.eks slik : https://helsenorge.no

Lagre, slett og avbryt

Alle elementer som er mulig å redigere har en såkalt konfigurasjonsmodul (blå farge).

Når du har foretatt en endring er det viktig å huske på å trykke på Lagre knappen.

Om du angrer endringene du har gjort kan du trykke på Avbryt eller klikke på utsiden av det aktive elementet.

Ønsker du å fjerne et element kan dette gjøres ved å klikke på Slett. Du vil deretter bli bedt om å bekrefte slettingen ved å trykke på samme knapp én gang til.

Redigering av online bestillingstjenester

HOVEDELEMENTER OG UNDERELEMENTER TIL BOOKING KOMPONENTEN

Når man er pålogget som administrator har man mulighet til å redigere, legge til og fjerne elementer på siden. For å aktivere et element for redigering må man trykke det på tilhørende tannhjulet. Hvert element har sitt eget tannhjul. (Markert med røde sirkler på bildet nedenfor)

Hovedelementer innholder under-elementer. Underelementene har sine egne tannhjul da de må aktiveres og redigeres hver for seg.

Se eksempelet som vist i bildet over og under. Her er hovedelementet aktivert for redigering. Når redigering er aktivert får man tilgang til konfigurasjons modulen til elementet (se bilde unnder). Her kan man legge til et nytt underelement, endre foretrukket online timebestillingstjeneste og endre telefonnummer og kodeord i forbindelse med eventuell SMS timebestillingsløsning.

Når man i konfigurasjonsmodulen har valgt ‘Legg til’ så legges det til et nytt underelement i hovedelementet. Underelementet kan redigeres ved å trykke på tillhørende tannhjul.

Når booking underelementet er aktivert for redigering er flere muligheter tilgjengelig i konfigurasjonsmodulen til elementet.

 

Url: Skriv inn nettadressen til tjenesten det skal lenkes til eller velg en tjeneste fra rullegardinen. Det er også mulighet for å lenke til en underside på nettsiden. Tilgjengelige undersider er også listet opp i valgene til rullegardinen.

Vis popup: Når denne er haket på vises en popup til pasienten når pasienten trykker på lenken til dette booking elementet. Popupen har beskrivende informasjon om tjenesten som kan endres i tekstfeltene ‘Innhold’ og ‘Ekstra innhold’.

Vis kontaktdetaljer: Hvis valgt vil telefonnummer og info om SMS tjenesten også vises i popupen.

Endre ikon: For å endre ikon til elementet trykker man på knappen ‘Endre ikon’.