Se hit, fastleger i Agder!

KS gjennomfører læringsnettverk for Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet. Arbeidet bygger på professor Anders Grimsmo’s arbeid med Pasientforløp gjennomført i Trøndelag.

Siden fastlegene er viktige i satsningen ønsker vi å invitere deg til å delta på et klinisk emnekurs som starter opp til høsten!

Kurset tar for seg oppfølging av eldre pasienter multimorbiditet som trenger tverrfaglig oppfølging av helsetjenesten – ikke minst av fastlegen! Målet med kurset er å få bedre oversikt over pasientpopulasjonen og bedre oppfølging av denne gruppen.

Rent praktisk består kurset av tre gruppemøter over 8 måneder med forutgående e-læringskurs. På møtene diskuteres data fra egen praksis og kvalitetsforbedring planlegges. Veileder fra SKIL med kompetanse i kvalitetsforbedring deltar. Tidligere erfaring med et lignende kurs i Legemiddelgjennomgang viser at denne kursformen er både lærerik og engasjerende!

Kurset legger opp til at både hjemmetjenesten, pasienter og pårørende kan inviteres på møte 2 og 3 – det tror vi gir en spennende læringsarena.

Kurset er gratis for de første 90 legene som melder seg på! Påmeldingsfrist 1. mars. Du melder deg på ved å gå til www.skilnet.no/kurs (går til «Gode pasientforløp for utsatte grupper»). Nøyaktig dato for oppstart avtales med deres kontor. Kurset er søkt tellende som 15 timers klinisk emnekurs.

Dere er velkommen til å melde på enten deres smågruppe eller legekontor. Vi oppfordrer imidlertid hele legekontor til å være med dersom det er mulig. Fastleger som har tverrfaglig samarbeid med deltakere i forbedringsteamene oppfordres til å delta på kurset sammen med teamet, og vil bli prioritert.

Vi håper du ønsker å bli med!

Hilsen KS og SKIL