Alrek Helseklynge


SKIL blir en del av den nye helseklyngen i Bergen

SKIL får nye og topp moderne kontorlokaler, vi flytter til Alrek Helseklynge i Årstadveien 17, velkommen.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto: UiB

Pakket og klart

Etter nøyaktig fire år i Kalfarveien 31, setter SKIL ny kurs (forøvrig nesten tilbake der SKIL startet opp, på Haraldsplass Diakonale i 2015) og blir en del av Alrek Helseklynge. Hele teamet har de siste dagene før sommeren og før offisiell flyttedag 12.08 pakket ned alt på kontorene i brune pappesker og vi er nå klare til flytting. Det blir spennende å bli en del av helseklyngen sammen med blant annet PraksisNett, UiB, IGS, NKLM, og flere aktører innen helse og innovasjon.

Hva er Alrek Helseklynge?

Alrek Helseklynge kan sammenlignes med Media City Bergen, men for helse. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Det nye bygget er topp moderne med gode kontorfasiliteter for alle partnere og aktører. SKIL får åpent landskap til sine syv ansatte og tilgang til flere møterom og større aulaer dersom det er behov.

Foto: Nicolas Øyane | Bakgård