Bedre kvalitet i radiologi-henvisninger

Bedre kvalitet i radiologi-henvisninger

Bilde: Shutterstock

Gjennom samarbeid med Helse Bergens prosjekt Verdibasert Radiologi i Vest (VeRaVest) har SKIL utviklet et kurs for fastleger knyttet til henvisning til radiologiske undersøkelser. Kurset kombinerer statistikk fra egen praksis, henvisningsråd i legenes journalsystem og kollegabasert refleksjon.

Evalueringsrapporten viser at de fleste legene innfører endringer i praksis og opplever bedre kvalitet og informasjon til pasientene. SKIL har i samarbeid med Helse Vest søkt om å utvide prosjektet til et nasjonalt prosjekt med gjennomgang av flere anatomiske lokasjoner. Følg oss for fortløpende informasjon.