SKIL i BMJ Journals


SKIL i internasjonalt tidsskrift FM&CH (BMJ)

How well did Norwegian general practice prepare to address the COVID-19 pandemic?

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto/Ill: BMJ

Familiy Medicine and Community Health

Nicolas Øyane, Daglig leder i SKIL, har i samarbeid med Morten Munkvik, Ingvild Vatten Alsnes og Dana Flanders publisert en artikkel i et tidsskriftet Family Medicine and Community Health underlagt British Medical Journal som omhandler hvordan fastlegeordningen i Norge har forberedt håndteringen av Covid-19.