Nytt kurs: Covid


Covid-Kurs

Kvalitetssikre egen praksis og ta kurs i smittevern/Covid. Kurset gir seks valgfrie poeng/timer.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Finn mer informasjon om Covid på www.covidinfo.no

Kurset består at et e-læringskurs og et arbeidsark som kan benyttes til kvalitetssikre egen praksis. Sistnevnte kan gjøres på et felles videomøte med kolleger. Kurset er godkjent som seks valgfrie timer til allmennmedisin og samfunnsmedisin. Se video som enkelt forklarer hvordan kurset gjennomføres. Kurset Smittevern | Covid-19, har følgende innhold: God informasjonsinnhenting og beslutningsstøtte, trygg bruk av digitale kommunikasjonskanaler som videokonsultasjon, smittevern på kontoret og riktig bruk av diagnosekoder.

Kurset er gratis til og med onsdag 8. april 2020.