Da var høsten her!

Gratisplasser på kliniske emnekurs!

Takket være støtte fra Legeforeningens Fond for Kvalitet og pasientsikkerhet kan vi tilby gratisplasser på alle våre kliniske emnekurs for de 50 første legene som melder seg på i hvert emne, for de neste 100 i hvert emne kan vi tilby subsidiert pris (3000,- kr per kurs). Husk at du da både får uttrekksverktøyet Medrave4 og en veldig fleksibel kursform som medfører lite fravær fra praksis. De aller fleste som har tatt kurset til nå har vært veldig fornøyde!

NYE TEMA

Riktigere antibiotikaforskrivning (RAF)
Det er en viktig oppgave for forskrivere å gjøre gode kliniske vurderinger før antibiotika forskrives, bl.a. for å unngå videre utvikling av antibiotikaresistens. I samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin tilbyr vi klinisk emnekurs i riktigere antibiotikaforskrivning. Kurset følger samme modell som vi benytter for Legemiddelgjennomgang: e-læringskurs, gruppemøter med veileder og uttrekk vha. medrave4. Allerede 7 grupper starter opp til høsten.
 
Gode pasientforløp for utsatte grupper (PUG)
Det er mye fokus på hvordan fastlegen skal involveres mer rundt oppfølging av utsatte eller sårbare pasientgrupper (personer med alvorlig kronisk sykdom, psykisk utviklingshemming, demens mm). Disse pasientene trenger ofte tett og tverrfaglig oppfølging, noe som tar tid – og tid er en knapp ressurs på fastlegekontoret. Flere kommuner har likevel fått til endringer som både gir mer fornøyde pasienter, fastleger og ansatte i hjemmesykepleien. Hvordan det? I dette kurset vil du få svar på dette, vi ønsker også å rette søkelyset på å styrke de teamene som allerede finnes rundt pasientene. Modellen på kurset vil være den samme som for Legemiddelgjennomgang.

For påmelding klikk her!