EPJ-status oppdatert

Siste status på innføring hos levrandørene og fremgang i EPJ-løftet er nå oppdatert på www.epjloftet.no. Det er dessuten lagt til flere korte beskrivelser av prosjektene og flere kommer etterhvert. I tillegg til statusoppdateringene er nå også «Bilde i Epj» lagt inn som et eget delprosjekt.

Finn fullstendig oversikt over de siste oppdateringene her: www.epjloftet.no