Ett år siden lansering av smittevernskurs


80% er enige i at oversikt og kvalitet er forbedret

SKIL-kurs i smittevern er fortsatt aktuelt

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Ett år siden lansering av SKILs smittevernskurs (SMV)

I oktober 2020 lanserte vi kurs i smittevern som gir kursdeltakerne oppdatert kunnskap om pandemiberedskap, smittevernsrutiner samt oppdatert kunnskap om influensa og pneumokokkvaksinering. Kurset ble lansert som en videreføring av Molde kommune sitt vaksineringsprosjekt fra 2019 og er et samarbeidsprosjekt mellom SKIL og Folkehelseinstituttet (FHI).

I løpet av året har kurset blitt revidert flere ganger og det legges mer vekt på praktisk planlegging, oppfølging og evaluering av smittevernsarbeidet på eget legekontor.

80% er enige i at oversikt og kvalitet er forbedret

I løpet av det siste året er det ca. 200 leger som har tilegnet seg frisk kunnskap innen smittevern og ifølge SKILs kursstatistikk opplever ca. 80% av alle deltakende leger bedre oversikt over smittevernsrutiner på legekontoret og like mange opplever bedre kvalitet på rutinene nå, enn før kurset.

Bedre utbytte med eksterne samarbeidspartnere

Smittevernskurset er fortsatt aktuelt, spesielt i vaksinasjonsøyemed, men fungerer også som en positiv kontaktflate mellom legekontor og kommunesektor. Kursstatistikk viser at legene synes det er motiverende å invitere med seg eksterne samarbeidspartnere – det seg være kommuneoverleger, smittevernsoverleger e.l. Tilbakemeldinger fra grupper der eksterne samarbeidspartnere har deltatt viser et bedre utbytte av kurset enn grupper der de ikke var involvert.

Vil du og ditt legekontor ta kurset? Det finner du her: https://www.skilnet.no/pakker/smittevern-smv/