Gode råd er ikke alltid dyre

SKIL har fått vite at legekontorer kontaktes av dataleverandører som tilbyr hjelp for å tilfredsstille de nye personvernkravene (GDPR), prisene som er forespeilet går opp mot 20.000 – 40.000 kroner for det enkelte legekontor. SKIL har hatt kontakt med kvalitetssystemet TrinnVis som tilbyr totalløsning for kvalitetsarbeid på norske legekontor. Trinnvis samarbeider med Legeforeningens jurister og er et langt billigere alternativ.

Trinnvis har jobbet mye med å tilfredsstille kravene og mener de skal få det til både så forenklet og forståelig som mulig for norske legekontor. Trinnvis har også en egen del om IT-drift som kommer til å bli ytterligere forkortet og mer oversiktlig.

For mer informasjon om Trinnvis (inkl. priser), se www.trinnvis.no