Helsenorge i ny drakt


Helsenorge får nytt design

Helsenorge har i lengre tid jobbet med nytt design på nettsidene og bytte av redaktør- og innholdsverktøy.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto/Ill: Norsk Helsenett

Nytt design

For pasienter som har fastlegetjenester på Helsenorge, vil endringene være synlig når de går inn på Helsenorge for komme i kontakt med fastlegen sin. Helsenorge vil ha samme funksjonalitet og innhold som i dag, men brukerne vil oppleve at innhold og tjenester knyttes tettere sammen. Sikkerhet og personvern er ivaretatt like strengt som tidligere.

Hva betyr dette for deg som fastlege?

Helsenorge har laget oppdatert informasjon om hva fastlegene bør gjøre før endringen, og hva de bør gjøre etter 25. august her. Artikkelen om dette vil oppdateres i løpet av sommeren med mer relevant informasjon.