Informasjon til deg som har blitt invitert til SKIL-kurs

Vil du melde på din gruppe? Kom i gang – informasjon til gruppeledere

1. Du blir invitert til SKIL-kurs

Velkommen til SKIL-kurs! Du har nå fått status som «invitert», og du er mest sannsynlig blitt påmeldt en kollega som ønsker å heve kvaliteten på deres legekontor.

For å bekrefte din påmelding du logge deg inn på SKILs ePortal med Helse-ID for å godkjenne vilkårene til kurset, da endres din status fra «invitert» til «påmeldt».

I invitasjonen du mottar på e-post fremkommer det hvilken kvalitetspakke du og din gruppe er invitert til og kanskje det allerede er planlagt et første gruppemøte. Vennligst sjekk e-posten din og logg deg gjerne inn i SKILs ePortal for å bli bedre kjent med kurset ditt. Har du ikke mottatt e-post, ta kontakt med gruppeleder ev. oss i SKIL dersom du mistenker at du er registrert med feil e-postadresse.

2. Viktige forberedelser FØR gruppemøter

Før hvert gruppemøte skal du gjennomføre et e-læringskurs, som du finner i SKILs ePortal. Under menyfanen “mine kurs” finner du det aktuelle kurset du er påmeldt. Her kan du også følge med på fremdriften i kurset og se hvilke deler du mangler. Når du på trykker logoen til kurset i ePortalen vil du se alle de ulike modulene som fordeles opp i fire deler. Ved å trykke på de ulike delene, vil du igjen se mer informasjon, blant annet møtedato dersom det er bestemt.

  • e-læringskurs (forbederende del som skal gjennomføres før hvert gruppemøte)
  • e-læringskurs, kursprøve
  • gruppemøte
  • arbeidsark fylles ut underveis i gruppemøtet
3. Arbeidsark fylles ut under gruppemøtet

På hvert gruppemøte skal du fylle ut et arbeidsark som er en kjøreplan for møtet, i tillegg til at det inneholder oppgaver. Vi anbefaler at du tar med deg PC som du kan bruke underveis. Påse at det er tilgjengelig internett og at du kan logge deg på ID-porten (f.eks. med Buypass/BankID på mobil) slik at du får logget inn i ePortalen.

Husk å planlegge neste gruppemøte i plenum – deretter legger gruppelederen inn avtalt møtedato.

4. Kursbevis

Når alle e-læringskurs med prøver, møter og arbeidsark er gjennomført kan du laste ned ditt kursbevis i ePortalen.

Gratulerer med fullført kurs/kvalitetspakke fra SKIL!

smiling-woman-wearing-black-sweater-1587009
Videoforklaring for deltakere

Relevante videoforklaringer

Hvordan logge på SKIL ePortal?
ePortal - full videointroduksjon