Les generell deltakerinformasjon, eller logg inn i ePortalen

Les informasjon til gruppeledere, eller logg inn i ePortalen

Jeg er deltaker

Hva skjer når du blir invitert til en kvalitetspakke?

1. Du blir invitert til SKIL-kurs

Velkommen til SKIL-kurs! Du har nå fått status som “invitert”, og du er mest sannsynlig blitt påmeldt en kollega som ønsker å heve kvaliteten på deres legekontor.

For å bekrefte din påmelding du logge deg inn på SKILs ePortal med Helse-ID for å godkjenne vilkårene til kurset, da endres din status fra “invitert” til “påmeldt”.

I invitasjonen du mottar på e-post fremkommer det hvilken kvalitetspakke du og din gruppe er invitert til og kanskje det allerede er planlagt et første gruppemøte. Vennligst sjekk e-posten din og logg deg gjerne inn i SKILs ePortal for å bli bedre kjent med kurset ditt. Har du ikke mottatt e-post, ta kontakt med gruppeleder ev. oss i SKIL dersom du mistenker at du er registrert med feil e-postadresse.

2. Viktige forberedelser FØR gruppemøter

Før hvert gruppemøte skal du gjennomføre et e-læringskurs, som du finner i SKILs ePortal. Under menyfanen “mine kurs” finner du det aktuelle kurset du er påmeldt. Her kan du også følge med på fremdriften i kurset og se hvilke deler du mangler. Når du på trykker logoen til kurset i ePortalen vil du se alle de ulike modulene som fordeles opp i fire deler. Ved å trykke på de ulike delene, vil du igjen se mer informasjon, blant annet møtedato dersom det er bestemt.

  • e-læringskurs (forbederende del som skal gjennomføres før hvert gruppemøte)
  • e-læringskurs, kursprøve
  • gruppemøte
  • arbeidsark fylles ut underveis i gruppemøtet

Dersom dere har Medrave4 installert i forbindelse med kurset, skriver du ut rapporten derfra – Trykk her for instruksjonsvideo. Dersom du har problemer med rapporten ta kontakt direkte med Medrave på e-post: [email protected] med en gang.

3. Arbeidsark fylles ut under gruppemøtet

På hvert gruppemøte skal du fylle ut et arbeidsark som er en kjøreplan for møtet, i tillegg til at det inneholder oppgaver. Vi anbefaler at du tar med deg PC som du kan bruke underveis. Påse at det er tilgjengelig internett og at du kan logge deg på ID-porten (f.eks. med Buypass/BankID på mobil) slik at du får logget inn i ePortalen.

Husk å planlegge neste gruppemøte i plenum – deretter legger gruppelederen inn avtalt møtedato.

4. Kursbevis

Når alle e-læringskurs med prøver, møter og arbeidsark er gjennomført kan du laste ned ditt kursbevis i ePortalen.

Gratulerer med fullført kurs/kvalitetspakke fra SKIL!

smiling-woman-wearing-black-sweater-1587009
Videoforklaring for deltakere

Jeg er gruppeleder

Sjekkliste for gruppeledere

1. Grunnopplæring gruppeledere

Velkommen som gruppeleder i SKIL!

Vi anbefaler at du som gruppeleder tar følgende gratis kurs før du leder din gruppe:

  1. SKILs veilederkurs som i løpet av en time gir deg informasjon om hvordan SKILs aktiviteter er bygget opp nyttig informasjon om hva du bør vite før du setter i gang – påmelding skjer her.
  2. SKILs Grunnkurs i kvalitetsarbeid for legekontor som gir innføring i kvalitetsforbedring i en setting som kan kjennes igjen på legekontor. Dette er søkt tellende til videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin, og varer i 7 skoletimer – påmelding skjer her.
2. Hvordan melde på din gruppe?

Meld på din gruppe ved å finne aktuell kvalitetspakke i SKILs kursportefjøle – deretter trykk på “Meld på ny/eksisterende gruppe)

Den som registrerer gruppen blir gruppeleder, men kan i ettertid endres i ePortalen.

3. Hvordan invitere kollegaer/deltakere til din gruppe?

Gruppeleder inviterer deltakere med e-postadresse som fylles ut i påmeldingsskjema. Dersom du har glemt å invitere en kollega kan du i ettertid legge til flere i det samme påmeldingsskjema.

Viktig! Dine kolleger blir IKKE påmeldt før det har godkjent vilkårene til det aktuelle kurset. Frem til de er påmeldt har de status som “invitert”.

4. Hvordan registrere gruppemøte?

Vi anbefaler å planlegge gruppemøtet minst en måned frem i tid av hensyn til planlegging.

Møtet kan registreres i ePortalen av gruppeleder i ettertid.

5. Får gruppen veileder?

Det tilbys kun veileder til grupper som er minimum seks deltakere og dersom det er tilgjengelig veileder i geografisk nærhet, ev. kan veileder delta over gruppemøte som gjennomføres på nett. SKIL kan ikke garantere veileder til alle gruppemøtene.

Kvalitetspakker som tilbyr veileder, når alle kriterier møtes:
LMG – Legemiddelgjennomgang
PSG – Pasientforløp for Sårbare Grupper
KLOK – Kloke Valg
BOA – Bedre Oversikt Antibiotika

Kvalitetspakker som IKKE tilbyr veileder:
SFL – Sykmeldingsarbeid For Leger
SMV – Smittevern

6. Datakilder/uttrekksprogram (Medrave)

Gruppeleder bes ta kontakt med Medrave dersom dette skal benyttes.

Informasjon:

SKIL har utviklet egne indikatorsett til temaene, og som datakilde anbefales gruppen å bestille programvaren Medrave4. SKIL anbefaler Medrave til følgende kvalitetspakker:

  • Legemiddelgjennomgang
  • Kloke Valg
  • Pasientforløp for Sårbare Grupper
  • Bedre Oversikt Antibiotika

For mer informasjon og installasjon, kontakt Medrave på [email protected] eller se medrave.no/contact

Det er også mulig å benytte andre datakilder for dem som ikke installerer Medrave.

7. VIKTIG! SFL og Smittevern

Kvalitetspakken Sykmeldingskurs For Leger og Smittevern er et kurs uten veileder og uten Medrave.

Er din kommuneledelse interessert i et kommunesamarbeid med SKIL? Les mer på kommunesamarbeid.no

black-and-white-vhs-tape-on-white-wooden-surface-1302308
Tutorial | ePortalen (4 min.)

Se videoforklaring til ePortalen for mer detaljert forklaring på de ulike oppgavene.