Jeg er gruppeleder

Sjekkliste for gruppeledere

1. Hvordan melde på din gruppe?

Meld på din gruppe ved å finne aktuell kvalitetspakke i SKILs kursportefjøle – deretter trykk på “Meld på ny/eksisterende gruppe)

Den som registrerer gruppen blir gruppeleder, men kan i ettertid endres i ePortalen.

2. Hvordan invitere kollegaer/deltakere til din gruppe?

Gruppeleder inviterer deltakere med e-postadresse som fylles ut i påmeldingsskjema. Dersom du har glemt å invitere en kollega kan du i ettertid legge til flere i det samme påmeldingsskjema.

Viktig! Dine kolleger blir IKKE påmeldt før det har godkjent vilkårene til det aktuelle kurset. Frem til de er påmeldt har de status som “invitert”.

3. Hvordan registrere gruppemøte?

Vi anbefaler å planlegge gruppemøtet minst en måned frem i tid av hensyn til planlegging.

Møtet kan registreres i ePortalen av gruppeleder i ettertid.

4. Får gruppen veileder?

Det tilbys kun veileder til grupper som er minimum seks deltakere og dersom det er tilgjengelig veileder i geografisk nærhet, ev. kan veileder delta over gruppemøte som gjennomføres på nett. SKIL kan ikke garantere veileder til alle gruppemøtene.

Kvalitetspakker som tilbyr veileder, når alle kriterier møtes:
LMG – Legemiddelgjennomgang
PSG – Pasientforløp for Sårbare Grupper
KLOK – Kloke Valg
BOA – Bedre Oversikt Antibiotika

Kvalitetspakker som IKKE tilbyr veileder:
SFL – Sykmeldingsarbeid For Leger

5. Datakilder/uttrekksprogram (Medrave)

Gruppeleder bes ta kontakt med Medrave dersom dette skal benyttes.

Informasjon:

SKIL har utviklet egne indikatorsett til temaene, og som datakilde anbefales gruppen å bestille programvaren Medrave4. SKIL anbefaler Medrave til følgende kvalitetspakker:

  • Legemiddelgjennomgang
  • Kloke Valg
  • Pasientforløp for Sårbare Grupper
  • Bedre Oversikt Antibiotika

For mer informasjon og installasjon, kontakt Medrave på contact@medrave.com eller se medrave.no/contact

Det er også mulig å benytte andre datakilder for dem som ikke installerer Medrave.

6. VIKTIG! SFL | Sykmeldingskurs for leger

Kvalitetspakken Sykmeldingskurs For Leger er et kurs uten veileder og uten Medrave.

Dersom du er gruppeleder og tar SFL som pilotgruppe kan du kontakte Kursutviklingsansvarlig Misha Østervold på e-post: misha@skilnet.no eller Faglig Rådgiver Roger Veiby på e-post: roger.veiby@skilnet.no ved spørsmål.

Er din kommuneledelse interessert i et kommunesamarbeid med SKIL? Les mer på kommunesamarbeid.no

black-and-white-vhs-tape-on-white-wooden-surface-1302308
Tutorial | ePortalen (4 min.)

Se videoforklaring til ePortalen for mer detaljert forklaring på de ulike oppgavene.

Jeg er deltaker

Hva skjer når du blir invitert til en kvalitetspakke?

1. Du blir invitert av gruppeleder

Gruppeleder inviterer kolleger til kurs og du får da en status som “invitert”. For bekrefte din påmelding du godkjenne vilkårene til kurset. Det er gjerne en kollega, enten i eksisterende smågruppe eller på ditt legekontor som har invitert deg til kurset.

I eposten du mottar fremkommer det hvilken kvalitetspakke du og din gruppe er invitert til og kanskje det allerede er planlagt et første gruppemøte.

Den som registrerer gruppen blir gruppeleder.

2. Forberedelser til gruppemøte + e-læringskurs

Før hvert gruppemøte gjennomføres et e-læringskurs.

3. Gruppemøte + arbeidsark

Ved gruppemøtet skal arbeidsarket til den aktuelle modulen fylles ut underveis.

Husk å planlegge neste gruppemøte i plenum.

4. Kursbevis

Når alle e-læringskurs med prøver, møter og arbeidsark er gjennomført kan du laste ned ditt kursbevis i ePortalen.

smiling-woman-wearing-black-sweater-1587009
Videoforklaring for deltakere
Kontakt
Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Kalfarveien 31
5018 Bergen
T: 94 20 70 70
E: kontakt@skilnet.no
W: www.skilnet.no