Kontakt

Post- og besøksadresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen
Telefon: 94 20 70 70
e-post: kontakt@skilnet.no

Ansatte

nicolas

NICOLAS ØYANE
CEO
E: nicolas.oyane@skilnet.no

+ LES MER

Nicolas Øyane er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2004, godkjent spesialist i allmennmedisin siden høsten 2013. Han har jobbet som fastlege siden 2006, og jobber nå deltid som fastlege ved Slettebakken legesenter i Bergen. I tillegg har han erfaring som søvnspesialist ved Bergen Søvnsenter og bedriftslege ved Hjelp24. Han fullførte doktorgrad i søvn høsten 2010 ved Institutt for Samfunnsmedisinske Fag, Universitetet i Bergen og fullførte master i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo 2019.

shutterstock_277278965

ROGER VEIBY
Advisor
E: roger.veiby@skilnet.no

+ LES MER

Født og oppvokst i Halden, uteksaminert lege fra UiO 1998. Lege i Sjøforsvaret 2000-2001. Arbeidet som fastlege på Osterøy og fra 2009 på Slettebakken legesenter– et 4 legekontor som har eksistert siden 1983 . Spesialist i allmennmedisin fra 2009. Er daglig tett på allmennlegens utfordringer med en stor og variert fastlegeliste og er derav blitt interessert i kvalitetsarbeid i legekontor. Arbeider i tillegg som sensor ved UiB og har hyppig allmennlegevakt ved Bergen legevakt.

skil richard hagen

RICHARD HAGEN
Senior Developer
E: richard.hagen@skilnet.no

+ LES MER

Richard er ansatt som Seniorutvikler og har allerede laget en eportal for SKIL som blant annet holder orden på deltakere, veiledere, grupper og planlagte møter. Portalen vil etter hvert få tilleggsfunksjoner som nettkurs, mulighet for innsending av skjema mm.

Alvilde Gether

ALVILDE GETHER
Head of Marketing
E: alvilde@skilnet.no

+ LES MER

Alvilde er ansvarlig for bl. a. utvikling og implementering av markeds- og kommunikasjonssplan og tiltak knyttet til prioriterte områder og prosjekter, tekst- og innholdsproduksjon, trykksaker og annonser samt oppdatering av bedriftenes nettsider og totalansvarlig for bedriftens designprofil. Alvilde er prosjektlederansvarlig for kjernevirksomhetens prosjekt, Nefle.

shutterstock_277278965

MORTEN PEDERSEN
Web Developer
E: morten.pedersen@skilnet.no

+ LES MER

Morten er ansatt som IT-konsulent og har som hovedoppdage å støtte Seniorutvikler med endringer og oppdateringer i ePortalen. Morten er også ansvarlig for prosjekter vi skal levere opp i mot EPJ-løftet og Dir. e-helse.

Senter for kvalitet i legekontor

CAMILLA CHRISTENSEN
Head of Finance and Administration
E: camilla@skilnet.no

+ LES MER

Camilla har ansvar for selskapets økonomi og administrasjonsfunksjon. Dette omfatter oppgaver med regnskap, årsoppgjør, budsjetter og rapportering, økonomi- og likviditetsstyring, fakturering samt ansvar for virksomhetens HR og personale funksjon. Camilla er også selskapets styresekretær.

MicrosoftTeams-image

MISHA B. ØSTERVOLD
Head of Course Developement
E: misha@skilnet.no

+ LES MER
Misha har prosjektlederansvar for utvikling og implementering av nye kvalitetspakker/grunnpakker, og er ansvarlig for faglig og teknisk vedlikehold av kvalitetspakkene og grunnkursene SKIL tilbyr.

Styret

NFA
MARTE KVITTUM TANGEN | Styreleder
TORGEIR HOFF SKAVØY | Nestleder

Legeforeningen
GEIR RIISE | Styremedlem
JAN EMIL KRISTOFFERSEN | Vara

Allmennlegeforeningen
PETER CHRISTERSSON | Styremedlem
TOR MAGNE JOHNSEN | Vara

NORSAM
TOM SUNDAR | Styremedlem
FRODE ENGTRØ | Vara

PSL
BENTE ØVENSEN | Styremedlem
KATHE AASE | Vara

Observatører
SIGRID ASKUM | KS
GRO BENGTSSON | Helsesekretærforbundet

Om oss

SKIL ble stiftet i januar 2014 med Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Praktiserende spesialisters landsforening som eiere med en representant hver i styret. SKIL holder til i Bergen og finansieres foreløpig ved midler fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsfondet. Selskapets formål er å støtte og veilede lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, samt drive forskningsmessig evaluering av virksomheten. Styret skal arbeide for offentlig medvirkning i SKIL.

Alrek Helseklynge

SKIL holder til i Arek Helseklynge, Årstadveien 17, Fløy B – 4 etg. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Les mer om helseklyngen på Alreks egen nettside