fbpx

Kontakt

Besøksadresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen
Postadresse: PB 2323, Møllendal, 5867 Bergen
Telefon: 94 20 70 70
e-post: [email protected]

Verdiord

Med kunnskap og engasjement skaper vi kvalitet for alle.

Hva driver vi med?

SKIL tilbyr alle leger i Norge poenggivende kurs som er tuftet på kvalitetsarbeid som skal heve kvaliteten på legekontor ved hjelp av refleksjon og måling i praksis. Ved å lose legekontorene gjennom et kurs utviklet av SKIL dekkes også §7 i fastlegeforskriften som kommunene i Norge har ansvar for å følge. Målet med å gjennomføre et SKIL-kurs er å heve legenes faglige kompetanse samtidig som de lærer å jobbe smartere og mer målrettet.

Historie

2014: SKIL AS ble stiftet med Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Praktiserende spesialisters landsforening som eiere. Styret og eierne arbeidet for offentlig medvirkning i SKIL og i 2021 ble aksjeselskapet omdannet til en stiftelse.

2021: Stiftelsens formål er å arbeide for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus. Stiftelsen Senter for Kvalitet i Legetjenesters drift skal ikke baseres på fortjeneste. Opptjent overskudd skal disponeres for å realisere stiftelsens formål, herunder tilby kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis. Stiftelsen holder til i Bergen i Alrek Helseklynge.

Alrek Helseklynge

SKIL holder til i Arek Helseklynge, Årstadveien 17, Fløy B – 4 etg. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Les mer om helseklyngen på Alreks egen nettside

Ansatte

nicolas

Nicolas Øyane
Daglig leder
[email protected]

+ LES MER

Nicolas Øyane er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2004, godkjent spesialist i allmennmedisin siden høsten 2013. Han har jobbet som fastlege siden 2006, og jobber nå deltid som fastlege ved Slettebakken legesenter i Bergen. I tillegg har han erfaring som søvnspesialist ved Bergen Søvnsenter og bedriftslege ved Hjelp24. Han fullførte doktorgrad i søvn høsten 2010 ved Institutt for Samfunnsmedisinske Fag, Universitetet i Bergen og fullførte master i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo 2019.

rogerveiby

Roger Veiby
Seniorrådgiver
[email protected]

+ LES MER

Roger jobber som faglig rådgiver i SKIL. Han er født og oppvokst i Halden, uteksaminert lege fra UiO 1998. Lege i Sjøforsvaret 2000-2001. Arbeidet som fastlege på Osterøy og fra 2009 på Slettebakken legesenter i Bergen. Spesialist i allmennmedisin fra 2009.

richardhagen

Richard Hagen
Seniorutvikler
[email protected]

+ LES MER

Richard jobber som Seniorutvikler og er ansvarlig for videreutvikling, drift og vedlikehold av SKILs ePortal og Nefle.

Alvilde Gether

Alvilde Gether
Markedsansvarlig
[email protected]

+ LES MER

Alvilde er ansvarlig for bl. a. utvikling og implementering av markeds- og kommunikasjonsplan og tiltak knyttet til prioriterte områder og prosjekter, tekst- og innholdsproduksjon, e-commerce, trykksaker og annonser. Alvilde  er webredaktør og er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av SKILs nettside (skilnet.no) og bedriftens designprofil. Mer om profil: skilnet.no/profil

Senter for kvalitet i legekontor

Camilla Christensen
Økonomi- og administrasjonssjef
[email protected]

+ LES MER

Camilla har ansvar for selskapets økonomi og administrasjonsfunksjon. Dette omfatter oppgaver med regnskap, årsoppgjør, budsjetter og rapportering, økonomi- og likviditetsstyring, fakturering samt ansvar for virksomhetens HR og personale funksjon. Camilla er også selskapets styresekretær.

MicrosoftTeams-image

Misha B. Østervold
Kursutviklingsansvarlig og Prosjektleder
[email protected]

+ LES MER
Misha er ansvarlig for utvikling og implementering av nye SKIL kursprodukter og vedlikehold av eksisterende kvalitetspakker og andre kurs.

Ansvarsområdet inkluderer prosjektstyring/prosjektledelse av utviklingsprosjekter, koordinering og kommunikasjon ut mot prosjekt-samarbeidspartnere og faggruppene, teknisk utvikling og vedlikehold av kursprodukter, og kvalitetssikring av pedagogisk og faglig innhold.

janickegl

Janicke Gruehagen Lyngøy
Kundeansvarlig
[email protected]

+ LES MER

Janicke jobber med kundebehandling, førstelinjesupport og har ansvaret for kommunesamarbeid i SKIL.

maja jaakson skil

Maja Jaakson
Senior UX-ingeniør
[email protected]

+ LES MER
cropped-bar1.png

Mona Alvestad
Seniorrådgiver
[email protected]

+ LES MER

Mona

cropped-bar1.png

Tor Carlsen
Rådgiver
[email protected]

+ LES MER

Tor

janickegl

Janicke Gruehagen Lyngøy
Kundekonsulent
[email protected]

+ LES MER

Janicke er jobber med kundebehandling, førstelinjesupport og har ansvaret for kommunesamarbeid i SKIL.

maja jaakson skil

Maja Jaakson
Senior UX-ingeniør
[email protected]

+ LES MER

Styret

Norsk forening for allmennmedisin
Marte Kvittum Tangen / Styreleder
Torgeir Hoff Skavøy / Vara

Den norske legeforening
Lars Duvaland / Styremedlem
Hanne Riise-Hanssen / Vara

Allmennlegeforeningen
Nils Kristian Klev / Styremedlem
Peter Christersson / Vara

Norsk samfunnsmedisinsk forening
Frode Engtrø / Styremedlem
Tom Sundar / Vara

Praktiserende spesialisters landsforening
Frøydis Olafsson / Styremedlem
Alexandros Stefou / Vara

Sentralstyret i Legeforeningen
Athar Ali Tajik
/ Styremedlem
Geir Riise / Vara

Referansegruppe

Bjørn Bjorvatn / Praksisnett

Ingrid Keilegavlen Rebnord / IGS, UiB

Morten Finckenhagen / Statens Legemiddelverk

Olav Isak Sjøflot / Helsedirektoratet

Stefan Hjørleifsson / IGS, UiB

Sigurd Høye / ASP

Torun Risnes / KS

Barbro Monefeldt / Bydelsoverlege, Sagene, Oslo

Jørn Ossum / Veileder og fastlege

Gunnar Frode Olsen / Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, NFA

Jannicke Bruvik / Pasient- og brukerombudet i Vestland