Kontakt

Post- og besøksadresse: Årstadveien 17, 5009 Bergen
Telefon: 94 20 70 70
e-post: [email protected]

Verdiord

Med kunnskap og engasjement skaper vi kvalitet for alle

Hva driver vi med?

SKIL tilbyr alle leger i Norge poenggivende kurs som er tuftet på kvalitetsarbeid som skal heve kvaliteten på legekontor ved hjelp av refleksjon og måling i praksis. Ved å lose legekontorene gjennom et kurs utviklet av SKIL dekkes også §7 i fastlegeforskriften som kommunene i Norge har ansvar for å følge. Målet med å gjennomføre et SKIL-kurs er å heve legenes faglige kompetanse samtidig som de lærer å jobbe smartere og mer målrettet.

Historie

SKIL ble stiftet i januar 2014 med Legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Praktiserende spesialisters landsforening som eiere med en representant hver i styret. SKIL holder til i Bergen og finansieres foreløpig ved midler fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsfondet. Selskapets formål er å støtte og veilede lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, samt drive forskningsmessig evaluering av virksomheten. Styret skal arbeide for offentlig medvirkning i SKIL.

Alrek Helseklynge

SKIL holder til i Arek Helseklynge, Årstadveien 17, Fløy B – 4 etg. Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Les mer om helseklyngen på Alreks egen nettside

Ansatte

nicolas

Nicolas Øyane
Daglig leder
E: [email protected]

+ LES MER

Nicolas Øyane er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2004, godkjent spesialist i allmennmedisin siden høsten 2013. Han har jobbet som fastlege siden 2006, og jobber nå deltid som fastlege ved Slettebakken legesenter i Bergen. I tillegg har han erfaring som søvnspesialist ved Bergen Søvnsenter og bedriftslege ved Hjelp24. Han fullførte doktorgrad i søvn høsten 2010 ved Institutt for Samfunnsmedisinske Fag, Universitetet i Bergen og fullførte master i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo 2019.

rogerveiby

Roger Veiby
Faglig rådgiver
E: [email protected]

+ LES MER

Født og oppvokst i Halden, uteksaminert lege fra UiO 1998. Lege i Sjøforsvaret 2000-2001. Arbeidet som fastlege på Osterøy og fra 2009 på Slettebakken legesenter– et 4 legekontor som har eksistert siden 1983 . Spesialist i allmennmedisin fra 2009. Er daglig tett på allmennlegens utfordringer med en stor og variert fastlegeliste og er derav blitt interessert i kvalitetsarbeid i legekontor. Arbeider i tillegg som sensor ved UiB og har hyppig allmennlegevakt ved Bergen legevakt.

richardhagen

Richard Hagen
Seniorutvikler
E: [email protected]

+ LES MER

Richard er ansatt som Seniorutvikler og har allerede laget en eportal for SKIL som blant annet holder orden på deltakere, veiledere, grupper og planlagte møter. Portalen vil etter hvert få tilleggsfunksjoner som nettkurs, mulighet for innsending av skjema mm.

Skjermbilde 2021-08-13 kl. 10.05.50

Alvilde Gether
Markedsansvarlig
E: [email protected]

+ LES MER

Alvilde er ansvarlig for bl. a. utvikling og implementering av markeds- og kommunikasjonssplan og tiltak knyttet til prioriterte områder og prosjekter, tekst- og innholdsproduksjon, trykksaker og annonser samt oppdatering av bedriftenes nettsider og totalansvarlig for bedriftens designprofil.

Senter for kvalitet i legekontor

Camilla Christensen
Økonomi- og administrasjonsansvarlig
E: [email protected]

+ LES MER

Camilla har ansvar for selskapets økonomi og administrasjonsfunksjon. Dette omfatter oppgaver med regnskap, årsoppgjør, budsjetter og rapportering, økonomi- og likviditetsstyring, fakturering samt ansvar for virksomhetens HR og personale funksjon. Camilla er også selskapets styresekretær.

MicrosoftTeams-image

Misha B. Østervold
Kursutviklingsansvarlig
E: [email protected]

+ LES MER
Misha har prosjektlederansvar for utvikling og implementering av nye kvalitetspakker/grunnpakker, og er ansvarlig for faglig og teknisk vedlikehold av kvalitetspakkene og grunnkursene SKIL tilbyr.
bar1

Janicke Gruehagen Lyngøy
Kundekonsulent
E: [email protected]

+ LES MER
bar1

Ny Ansatt
Senior Frontend-utvikler
E: [email protected]

+ LES MER

Styret

Norsk forening for allmennmedisin
Marte Kvittum Tangen / Styremedlem
Torgeir Hoff Skavøy / Vara

Den norske legeforening
Lars Duvaland / Styremedlem
Hanne Riise-Hanssen / Vara

Allmennlegeforeningen
Nils Kristian Klev / Styremedlem
Peter Christersson / Vara

Norsk samfunnsmedisinsk forening
Frode Engtrø / Styremedlem
Tom Sundar / Vara

Praktiserende spesialisters landsforening
Frøydis Olafsson / Styremedlem
Alexandros Stefou / Vara

Sentralstyret i Legeforeningen
Athar Ali Tajik
/ Styremedlem
Geir Riise / Vara

Referansegruppe

Bjørn Bjorevatn | Praksisnett

Ingrid Keilegavlen Rebnord | IGS, UiB

Morten Finckenhagen | Statens Legemiddelverk

Olav Isak Sjøflot | Helsedirektoratet

Stefan Hjørleifsson | IGS, UiB

Sigurd Høye | ASP

Torun Risnes | KS

Barbro Monefeldt | Bydelsoverlege, Sagene, Oslo

Jørn Ossum | Veileder og fastlege

Gunnar Frode Olsen | Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, NFA

Jannicke Bruvik | Pasient- og brukerombudet i Vestland