Julehilsen fra SKIL


Takk for et annereldes år!

Takk for den betydelige innsatsen dere alle har vist under Covid-pandemien.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto/Ill: SKIL 2020

Kjære SKIL-venn!

Dette året har vært annerledes for dere og oss i SKIL. Vi er imponerte over den betydelige innsatsen som både fastleger, kommune overleger og andre i helsetjenesten har lagt i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Vi har i år hatt spesielt tett samarbeid med NFA og Trinnvis knyttet til formidling av informasjon rundt håndtering av covid-19 pandemien i Allmennpraksis. Derfor har vi utviklet siden Covidinfo.no som har vært mye besøkt av både fastleger, kommuneoverleger og andre I primærhelsetjenesten. Vi lanserte også i mars en elektronisk beslutningsstøtte for fastleger som ble brukt over 6000 ganger den første uken, med gode tilbakemeldinger.

I mars lanserte vi også vår egen videokonsultasjonsløsning, Nefle Video i tillegg til å gi gratis abonnement på nettsideløsningen Nefle som vi oppgraderte med viktig Covid-informasjon til pasienter. Vi synes det er gledelig at vi nå har 94 Nefle-abonnenter.

Mange har fullført SKILs kvalitetspakker

Tross pandemien og ekstremt arbeidspress har mange leger deltatt på SKILs aktiviteter i 2020. Nærmere bestemt 167 deltakere har fullført en av våre kvalitetspakker bare det siste halve året. Det er også gledelig at de aller fleste som fullfører fortsatt innfører endringer i praksis de ønsker å fortsette med.

I tillegg til dette har vi hatt overveldende respons på våre to nye kvalitetspakker som vi lanserte i høst, kvalitetspakkene i smittevern og sykmeldingsarbeid for leger.

Kvalitetspakken i smittevern ble først lansert som et eget Covid-19 kurs i april. Covid-19 e-læringskurs ble tatt av totalt 529 leger og 250 leger fullførte et planleggingsmøte for å forbedre kontordrift knyttet til Covid-19 pandemien. Tre fjerdedeler av dem fant forbedringspotensial ved å benytte en sjekkliste formidlet via kurset.

I tillegg til dette har 386 leger meldt seg på kvalitetspakken i smittevern i høst, som også inkluderer planlegging av vaksinasjonsarbeid.

Totalt 520 leger har meldt seg på kvalitetspakken i Sykmeldingsarbeid for Leger som er utviklet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, og hittil har 160 leger fullført første møte. Foreløpige resultater viser at de fleste opplever kurset relevant og finner forbedringspotensial for egen praksis. Dette er lovende!

Kommunesamarbeid

Vi har ikke glemt samarbeidskommunene våre. Likevel har situasjonen medført at vi naturligvis har inngått færre kommunesamarbeid enn det vi skulle ønske. Samtidig planlegger vi på å tilby kommunen viktige ledelsesverktøy gjennom SKIL Kommunedashboard som lanseres neste år. Dette vil gi kommunen mulighet til å invitere legene til ulike kvalitetspakker og gi kommunene bedre oversikt over kvalitetsarbeidet i kommunen, samtidig som enkeltlegers data ikke eksponeres. Det vil også være tilgang til relevante data fra nasjonale registre knyttet til kommunen.

Vi gleder oss også til å lansere SKIL Kvalitetsseminar i vår, som vi tror blir nyttig for både fastleger, kommuneoverleger og andre som jobber med kvalitet i kommunehelsetjenesten. Kvalitetsseminaret blir en arena for å planlegge kvalitetsforbedring i kommunen.

Samarbeid med Helsedirektoratet

SKIL har hatt glede av å samarbeide med Helsedirektoratet i flere prosjekt i høst, deriblant prosjekt allmennlegedata. Dette er et prosjekt som gir statistikk på kommunalt nivå, og hvor det er planlagt en påloggingsløsning for leger som kan være nyttig for kvalitetskontroll av egen praksis. Et nært beslektet prosjekt i nær tilknytning til dette er Nasjonale Kvalitetsindikatorer for fastlegetjenesten som vi også deltar på. Vi har også vært involvert i et prosjekt knyttet til triagering av henvendelser til legekontoret.

Vi ses på SKIL-Forum 24. mars

Til slutt vil jeg minne om å sette av datoen 24. mars 2021 når SKIL Forum går av stabelen. Årets tema er fra «data til forbedring», og vi vil her se på hvordan data fra ulike kilder kan benyttes til praksis snart kvalitets arbeid. Vi kan love spennende innhold og læring med foredragsholdere fra øverste hylle.

Da gjenstår det å ønske alle en velfortjent god jul og godt nyttår, vel vitende om at mange står på for å holde julene i gang også i denne tiden.

Julehilsen fra Nicolas Øyane og SKIL