EPJ-undersøkelse

Kan du avse 3 minutter til denne EPJ-undersøkelsen? I samarbeid med Direktoratet for e-helse ønsker vi DINE synspunkter. Det er flere nye funksjoner som enten nylig er blitt eller snart skal lanseres i våre journalsystemer. Har du 3 ledige minutter på kontoret, på trikken eller bussen? Da kan du gi et viktig bidrag til din fremtidige IT-hverdag! Som vanlig donerer vi penger til Leger uten Grenser avhengig av antall svar!

Følg lenken for å svar på undersøkelsenhttps://eportal.skilnet.no/public/task/149

Tusen takk til alle som tar seg tid til dette!