K O M M U N E S A M A R B E I D   M E D   S K I L

BIDRA TIL ØKT KVALITET PÅ LEGEKONTOR I DIN KOMMUNE

kommunerapport

Kommunerapport

Aggregerte data på kommunenivå

Bli en stolt kvalitetskommune med SKIL! Få oversikt over kvalitetsnivå og -utvikling, og sikre at legekontorene er oppdaterte på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Fastlegekontorene er en sentral del av kommunehelsetjenesten, og kommunene har gjennom fastlegeforskriftens §7 ansvar for å sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Senter for kvalitet i Legekontor har over de siste årene utviklet en modell for kvalitetsforbedring med gode resultater:
– Over 90% av deltakende leger har opplevd positive endringer i praksis i løpet av prosjektperioden.
– Over 90% av deltakende leger ønsker å benytte seg av kvalitetsindikatorer videre i kvalitetsarbeidet.

Vi har organisert kvalitetsarbeidet i tellende kurs, og temaene foreløpig er Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning og Gode Pasientforløp for Utsatte grupper. Med info om våre tema på: www.skilnet.no/kursSKIL utvikler også et verktøy som gir legekontorene et styringsverktøy for kvaliteten internt på legekontoret.

Vårt tilbud til kommuner inkluderer:
– Bedre oversikt over kvaliteten på den kommunale allmennlegetjenesten gjennom en årlig aggregert rapport.
– Tilbud til legene om å delta på SKILs tellende kurs i kvalitetsarbeid

Vi har allerede innledet samarbeid med kommunene Oslo, Stavanger og Klepp, og fått gode tilbakemeldinger. Den aggregerte rapporten vi tilbyr bygger på Kvalitetsindikatorprosjektet for Allmennmedisin, videreutviklet av SKIL i samarbeid med Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i Norsk Forening for Allmennmedisin. Oversikten over indikatorene kan sees på www.skilnet.no/kia

Er dere interesserte i et samarbeid?

Fyll inn feltene under for å melde din interesse til kommunesamarbeid med SKIL eller send en e-post til: kontakt@skilnet.no