Bedre leger med SKIL


Gjør positive endringer i din kommune

94% av legene som har fullført SKILs kvalitetspakker har gjort positive endringer i sin praksis – hva med dine leger?

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Foto: Alvilde Gether
Vi har gode erfaringer med kommunesamarbeid i flere kommuner i Norge. Her besøker SKIL Molde og deres fastleger og kommuneoverlege Cato Innerdal i forbindelse med det årlige halvdagsseminaret.

Et kommunesamarbeid med SKIL understøtter kommunens sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid (fastlegeforskriften §7) og dekker viktige sentrale kompetansemål i den nye spesialiseringsforskriften for LIS.

En kvalitetspakke til din kommune

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.

Les mer på www.kommunesamarbeid.no

Halvdagsseminar

Halvdagsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Halvdagsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber i kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

SKILs halvdagsseminar er en samling på 6 skoletimer (6×45 minutter) som holdes enten i eller etter kontortid.  Hovedfokus er å etablere en felles forståelse for hva kvalitetsarbeidet er og hvordan man best kan legge til rette for det i kommunen. Her diskuteres tilgjengelige kilder til data om kommunens helsetjeneste, i tillegg får hvert kontor mulighet til å kartlegge viktige deler av egen praksis. Hittil har de aller fleste fastlegene satt pris på halvdagsseminaret, og det fleste anbefaler kolleger å delta.

Foto: Alvilde Gether
I forbindelse med halvdagsseminaret i Molde serverte vi pizza og kake.

Illustrasjon: Alvilde Gether
Kvalitetsrapporten til Molde Kommune