Bidra til å utvikle nye digitale beslutningsstøtteverktøy


Rekruttering til brukertesting-studie

Ønsker du å bidra til å utvikle nye digitale beslutningsstøtteverktøy for leger?

BERGEN / Av: Per Olav Løvsletten / Alvilde Gether

Vi i stiftelsen MAGIC har i samarbeid med Lovisenberg Sykehus, BMJ og andre internasjonale samarbeidspartnere igangsatt et veldig spennende forsknings- og innovasjonsprosjekter hvor vi skal utvikle et nytt verktøy for å bistå klinikere i å ta gode beslutninger i situasjoner med flere enn to aktuelle behandlingsalternativer for en tilstand (såkalt flervalg).Vår målsetting for verktøyet er å formidle ny kunnskap, som er utviklet ved hjelp av avansert statisk metoder, i et intuitivt og interaktivt brukergrensesnitt.

For tiden rekrutterer vi leger til en studie hvor man skal brukerteste dette verktøyet. Senere skal vi også rekruttere leger og pasienter til å teste verktøyet i ekte konsultasjoner. Vi er derfor veldig interessert i å rekruttere nye allmennleger. Det er åpent om man vil delta i en eller flere studier.

Hva innebærer deltagelse for meg?
– Ingen forberedelser påkrevd
– Full anonymitet
– 1:1 digitalt møte med varighet ca 60 min.
– Brukertesting av verktøyet for deretter å bli intervjuet i semi-strukturert intervju.
– Ingen videre forpliktelser til oppfølging i etterkant.

Hvilke leger ser vi etter vi?
– Spesialister og ALIS
– Leger med og uten formell forskerkompetanse (i form av PhD e.l.)

Kompensasjon? Vi har dessverre ikke anledning til å utbetale honorar for deltagelse.

Ønsker du å delta?
Ta kontakt med Per Olav Løvsletten via e-post: [email protected], Tlf: 997 87 936