Ny referansegruppe


Ny ekstern referansegruppe

Vi er veldig fornøyd med oppføring av SKILs nye eksterne referansegruppe med deltakere fra flere organisasjoner.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Oppstart, januar

Det er en flott ny referansegruppe vi i SKIL har fått med oss og er takknemlige for alle som deltar fra de ulike organisasjonene. Den nye refernasegruppen erstatter SKILs tidligere «Kvalitetsteam».

Det første offisielle møtet tar sted tirsdag 19. januar. Med følgende agenda:

  1. Presentasjonsrunde
  2. Presentasjon av referansegruppens formål
  3. En kort presentasjon av SKIL, organisasjonsform, modell for kvalitetsforbedring.
  4. Nettverk – hvem samarbeider vi med, og hvem andre burde vi samarbeide med?
  5. Eventuelt

Oversikt medlemmer SKILs eksterne referansegruppe

Bjørn Bjorvatn Praksisnett

Ingrid Keilegavlen Rebnord Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, UiB

Morten Finckenhagen Statens Legemiddelverk

Olav Isak Sjøflot Avdeling Helseregistre, Helsedirektoratet

Jannicke Bruvik Pasient og brukerombudet i Vestland

Sigurd Høye Antibiotikasenteret for primærmedisin

Torun Risnes KS

Gunnar Frode Olsen Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, NFA

Jørn Ossum Veileder og fastlege, Flattum Legesenter

Barbro Monefeldt Kommuneoverlege, bydel Sagene, Oslo

Stefan Hjørleifsson Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, UiB