Kommunesamarbeid og refusjonsordning


Midlertidig refusjonsordning når fastleger deltar i kvalitetsarbeid

Ordningen gjelder fra og med 16.8.2021

BERGEN / Av: Nicolas Øyane

Midlertidig refusjonsordning når fastleger deltar i kvalitetsarbeid

Den 16. august lanserte Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet en midlertidig refusjonsordning for fastleger som deltar i kurs for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for kursavgift og praksiskompensasjon ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet.

Les mer i informasjonsskrivet fra SKIL – du kan laste det ned ved å trykke på knappen under.