Enorm interesse for SFL


Enorm interesse for SFL – sykmeldingsarbeid for leger

På 20 dager har 408 leger meldt seg på vår nye kvalitetspakke i sykmeldingsarbeid for leger, tellende som klinisk emnekurs.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

Mellom 10. juni og 1. juli var det hele 408 leger som meldte seg på den nye kvalitetspakken «Sykmeldingsarbeid for leger».

Vi gleder oss til oppstart i høst!

Bedre oversikt

Kvalitetspakken gir oppdatering av regelverket rundt sykmelding og råd rundt utfordrende situasjoner som leger ofte står i rundt sykmeldingsarbeidet. Samtidig vil deltakerne bruke statistikkverktøy for sykmeldere for bedre oversikt over sykmeldingspraksis og mulighet til å innføre og følge opp ønskelige endringer i praksis. Kvalitetspakken er et samarbeid mellom SKIL, NAV, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Første gruppe starter september 2020

For evalueringsformål deles de 408 deltakerne deles videre inn i to grupper, der gruppe 1 starter september 2020, den andre januar 2021. Vi vil både innhente legenes egne erfaringer og se hvordan sykmeldingspaksis eventuelt påvirkes. Det vil etter endt kurs overleveres en samlet verdifull statistikk til Arbeids- og sosialdepartementet og NAV, inkludert en samlet tilbakemelding fra deltakerne. Enkeltlegers data vil selvsagt ikke eksponeres i dette arbeidet..