SKIL Årsrapport 2022

SKIL årsrapport 2022

I årsrapporten for 2022 kan du lese mer om hvordan SKILs tiltak for kvalitetsarbeid har vært utviklet og benyttet i helsetjenesten. Du kan også lese om resultater fra tiltakene.
2022 har vært SKILs mest produktive år hittil, med lansering av fire nye tema og relansering av to tema. 

BERGEN / Av: Nicolas Øyane