SKIL-Konferansen 2019

4. April 2019 arrangerer vi SKIL-konferansen, som første av sitt slag har vi valgt tema «Hvordan kan fastlegeordningen ledes og forbedres?».  Konferansen er forbehold ledere av kommnunehelsetjenesten og vi kommer innpå temaer som omhandler:

LEDELSE AV KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR
KVALITETSKONTROLL – KILDER TIL DATA OM FASTLEGETJENESTEN
LOKALT KVALITETSARBEID PÅ LEGEKONTOR

Les mer om SKIL-konferansen 2019 her: https://www.skilnet.no/konferanse/