Vi feirer i dag – SKIL har blitt en stiftelse


SKIL omdannes fra å være et AS til en stiftelse – vi feirer!

Vi er nå sikret videre drift over statsbudsjettet.

BERGEN / Av: Alvilde Gether

SKIL blir en stiftelse

Under årets SKIL-forum i mars meddelte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke at SKIL sikres drift over statsbudsjettet fra 2021. Et vilkår for slik finansiering er at SKIL blir en stiftelse, og denne konverteringen skjer altså nå. Finansieringen vil imidlertid ikke ha noen påvirkning på SKILs formål eller uavhengige drift med pasientene, legekontorene og kommunene i fokus.

Se opptak av statssekretæren her: https://vimeo.com/544963434 Dette betyr at SKIL kan sikre både oppdatering og videreutvikling av våre tilbud, og vokse med nye oppgaver i fremtiden! 

Formålet i seg selv eier stiftelsen

Stiftelsens formål er å arbeide for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus.

Stiftelsen Senter for Kvalitet i Legetjenesters drift skal ikke baseres på fortjeneste. Dette er ikke til hinder for at Stiftelsen Senter for Kvalitet i Legetjenester kan legge seg opp reserver for å sikre utvikling og drift.

Opptjent overskudd skal disponeres for å realisere stiftelsens formål, herunder tilby kurs, metoder og verktøy og annet for å utvikle og forbedre kvalitetsarbeid i legetjenester og øvrige helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt i avtalespesialisters praksis.

Endrer litt på navnet

Nå som SKIL har blitt en stiftelse vil vi også gjøre en liten endring i bedriftsnavnet – vi går fra å hete Senter for Kvalitet i Legekontor til Senter for Kvalitet i Legetjenester. Offisiell stiftelsesdato for «nye» SKIL var 26. juli 2021 – og vi feirer denne datoen sammen i dag på kontoret vårt på Alrek Helseklynge i Bergen.

Vi gleder oss til fortsettelsen og jobbe videre med kvalitet i norske legetjenester!