SKIL-Forum 2020

MÅLGRUPPE: fastleger og andre som jobber med og for kvalitetsarbeid på legekontor, kommunale helselederekommuneoverleger og veiledere.

SKIL-Forum har som formål å bidra til økt innsikt i hvordan kvalitet på legekontor kan måles og forbedres, inkludert hvilke nasjonale registre som kan benyttes for disse formål. Deltakerne vil også få forslag til hvordan kvalitetsarbeidet kan ledes og organiseres i kommunen. Det legges opp til mange spennende diskusjoner gjennom hele dagen. Deltakelse på SKIL-Forum vil søkes tellende sju poeng til spesialitetene i allmenn- og samfunnsmedisin.

SKIL-Forum skal være en hyggelig møteplass for alle. Velkommen!