Trygg med Trinnvis (TMT)

E-kurset er utviklet i samarbeid med Trinnvis

Beskrivelse

Dette kurset er utviklet i samarbeid med Trinnvis, som leverer internkontroll- og avvikssystem for legekontor og andre. Trinnvis benyttes allerede av svært mange legekontor, samtidig har flere etterspurt en enkel måte å komme i gang – dette kurset er ment som en slik innledning. Du vil lære om bakgrunnen for hvorfor et slikt kvalitetssystem er viktig i praksis og hvordan organiseringen blir tryggere og mer effektiv – satt i system.

Viktig informasjon

Trinnvis er et kommersielt produkt og kurset er tett knyttet opp til aktøren, derfor vil det ikke blir godkjent som et meritterende kurs. Imidlertid kan dere ved etablering og bruk av kvalitetssystem på kontoret oppnå inntil 20 poeng for tverrfaglig kvalitetsarbeid til allmennlegers etter- og videreutdanning. Det krever at minst to yrkesgrupper deltar, f.eks. at helsesekretær er med.

Last ned skjema fra helsedirektoratet for å motta meritterende poeng

Pris

Gratis

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Metode

1 e-modul + 1 gruppemøte

Tidsbruk

ca. 20 timer

Deltakere min. / anbefalt

2+

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

Gratis

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Hdir-skjema (20 poeng)

Metode

1 e-modul + 1 gruppemøte

Tidsbruk

ca. 20 timer

Deltakere min. / anbefalt

2+

Hvor

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Felles kompetansemål:

35: Kjenne til omfanget av uønskede hendelser og pasientskader på egen arbeidsplass og datakildene som finnes.

36: Kjenne til risikoer ved pasientbehandling på egen arbeidsplass, kunne bidra til å utarbeide beredskap, iverksette relevante forebyggende tiltak og kjenne til hvordan vurdere om tiltakene etterleves og har effekt.

37: Kunne melde uønskede hendelser og pasientskader, forstå mulige årsaker til hendelsen, vite hvordan hendelsen skal følges opp og hvordan ideer til forbedring kan fremmes og arbeides med på egen arbeidsplass.

74: Ha kunnskap om internkontroll som lovpålagt styrings- og ledelsesmodell i helse- og omsorgstjenesten.

Allmennmedisinske kompetansemål:

51: Selvstendig kunne påpeke og handle på en hensiktsmessig måte når pasientsikkerhet er i fare.

Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.