KVALLM Podcast

«Kvalitetsarbeid er viktige saker, men så er det så mye som er viktig, og så mye som man burde ha tid til. Hvordan skal man klare å «lure inn» litt målrettet arbeid på systemnivå, som faktisk har dokumentert effekt? Det finnes selvfølgelig mange metoder, men i denne podcasten tar vi en prat med Nicolas Øyane om en slik metode: SKIL.»

Hør på podcasten her: https://soundcloud.com/kvallm/51-skil-om-skil

Om KVALLM Podcast

Morten og Kristian er begge spesialister i allmennmedisin og fastleger med mange interesser og lang erfaring med undervisning og fagutvikling. I denne podcasten tar de for seg ulike faglige utfordringer i allmennpraksis. I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å finne tid til å holde oversikt på ett vell av anbefalinger og retningslinjer. Podcastene inneholder korte samtaler om utredning, behandling og oppfølging av vanlige og mindre vanlige tilstander i norsk allmennpraksis basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Vi håper disse kan bidra til fagutvikling og oppdatering ved å være en lett tilgjengelig faglig input. Når og hvor det måtte passe en travel kollega.

Podcastene er ingen lærebok og kan inneholde feil, generaliseringer og unøyaktigheter som følge av en muntlig overlevering. For nøyaktige anbefalinger må man derfor oppsøke publiserte nasjonale retningslinjer og andre skriftlige kilder i tillegg.